הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פניית הלשכה ליו"ר ועדת הכנסת - אישרה ועדת הכנסת פיצול הרפורמה בהוצאה לפועל מחוק ההסדרים

10.12.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

עמדת הלשכה חפפה לעמדתן של היועצת המשפטית של הכנסת ושל חה"כ רוחמה אברהם - שאין לכלול בהצעת חוק ההסדרים עניינים אשר להם משמעות תקציבית שולית זניחה, או שלא מתקיימת בינם לבין התקציב ושנת התקציב זיקה ישירה.

ביום רביעי שעבר, 6.12.06, התקיים דיון בוועדת הכנסת בראשות חה"כ רוחמה אברהם, בענין פיצול סעיפים מחוק ההסדרים. במהלך הדיון קיבלו חברי הוועדה את עמדת לשכת עורכי הדין, לפיה יש לפצל את הרפורמה בהוצאה לפועל מחוק ההסדרים, מאחר שיש לה השלכות מרחיקות לכת ואין לה זיקה לתקציב המדינה, ומן הראוי שתאושר בהליך חקיקה תוך קיום דיון ציבורי נרחב. חברי הועדה הצביעו פה אחד בעד פיצול הרפורמה מחוק ההסדרים.

 

פיצול סעיפי הרפורמה בהוצאה לפועל הוא פרי מאבק שקיימה הלשכה בעניין זה במהלך החודשים האחרונים, החל מפניות לוועדת שרים לענייני חקיקה ולמ"מ שר המשפטים (היוצא) שלא להכליל את הרפורמה בהצעת חוק ההסדרים וכלה בפניות ופגישות עם היועצת המשפטית של הכנסת, עו"ד נורית אלשטיין, עם יו"ר ועדת הכנסת חה"כ רוחמה אברהם ועם יו"ר הסיעות הגדולות ושכנועם שאין לדון ברפורמה כה מרחיקת לכת, רפורמה אשר לא תביא לפיתרון כלשהו ואף עלולה להחריף את הבעיות ולדרדר את מערכת הגבייה - בהליך חפוז ללא קיום דיון ציבורי מעמיק.

 

עמדת הלשכה חפפה לעמדתן של היועצת המשפטית של הכנסת ושל חה"כ רוחמה אברהם - שאין לכלול בהצעת חוק ההסדרים עניינים אשר להם משמעות תקציבית שולית זניחה, או שלא מתקיימת בינם לבין התקציב ושנת התקציב זיקה ישירה. חה"כ רוחמה אברהם אף הגדילה וטענה בדיון שנערך בוועדה, שהמשך חקיקת הרפורמה עלול לפגוע בזכויות אדם.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון