הודעות דוברות הלשכה

ראש הלשכה למנכ"ל משרד המשפטים: "קיצוץ נוסף בשכר המשולם לעורכי הדין העובדים עם הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית יפגע בנזקקים לשירות המשפטי"

20.11.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, ד"ר שלמה כהן, פנה אתמול, 19.11.06, למנכ"ל משרד המשפטים, משה שילה, בתגובה לבקשתו לקבל את תמיכת לשכת עורכי הדין במהלך של הארכת הוראות השעה בנוגע להפחתת השכר המשולם לעורכי דין חיצוניים, המועסקים ע"י הסיוע המשפטי והסנגוריה הציבורית.

בפנייתו ציין ראש הלשכה, שמתן סיוע משפטי למעוטי אמצעים נועד להבטיח שוויון בפני החוק ובפני בית המשפט, ולהעניק מידה שווה של ייצוג משפטי. "ללא הנגישות למשפט, שמאפשרים מוסדות אלו, נפגעות שכבות אלו, ובמקום משפט מקבלות משפח".

 

לדברי ראש הלשכה, התעריפים המשולמים לעורכי הדין, העובדים עם הסיוע המשפטי, הינם מבישים כבר היום ואינם מאפשרים ייצוג הולם לנזקקים. "וכי סבור מישהו ש- 345 ₪ לישיבת הוכחות או לסיכומים בכתב הם שכר סביר או ראוי?"

 

באשר לסנגורים הציבוריים החיצוניים, ציין ראש הלשכה, שמלבד קיצוץ בשיעור של 20% בתעריפים בסוף שנת 2001 וקיצוץ נוסף בשיעור של 10% בספטמבר 2003, נאלצה הסנגוריה הציבורית גם להפנות חלק מתקציבה להסדרי "ריטיינר" עם סנגורים חיצוניים, שגם הם הפחיתו מאוד את שכר הטרחה. יתר על כן, בד בבד עם קיצוץ שכרם כאמור, חל גידול משמעותי ביותר במספר ההליכים ובעומס העבודה שהוטלו על כתפיהם של הסניגורים.

 

"הנפגעים העיקריים מהקיצוצים המוצעים ומהגדלת העומס המוטל על כתפיהם, יהיו הנזקקים לאותו שירות משפטי, שאין בידם להשיגו אחרת", ציין ראש הלשכה, והוסיף כי בשעתו קוצצו התעריפים כנגד התחייבות שלטונית שהמדובר בהוראת שעה. כעת מוצע להאריך את הוראת השעה, הקובעת הפחתת 5% בשכר הטרחה עד לשנת 2006, בשנתיים נוספות.

 

לדברי ראש הלשכה, הלשכה התנגדה בעבר ומתנגדת גם כעת לכל פגיעה או הפחתה בשכר הטרחה, הנמוך ממילא, של עורכי הדין, או להארכת המועד לביצוע התשלומים המשולמים להם.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון