הודעות דוברות הלשכה

ועדת בתי משפט של לשכת עורכי הדין למ"מ שר המשפטים: "אין פיקוח על בתי הדין המנהליים"

16.11.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

למיטב ידיעתה של הוועדה, מזה זמן רב לא כונסה המועצה לבתי הדין המנהליים וממילא לא מתקיים פיקוח ממשי על פעולתם של בתי הדין.

יו"ר ועדת נשיאויות בתי משפט של לשכת עורכי הדין, עו"ד יוסי ארנון, פנה לאחרונה למ"מ שר המשפטים, מאיר שטרית, בענין בתי הדין המנהליים.

 

בפנייתו ציין עו"ד ארנון, כי חוק בתי הדין המנהליים, התשנ"ב-1992, מסדיר את הערכאות השיפוטיות המתמנות בידי שר או רשות מנהלתי אחרת, הכלולים בתוספת לחוק, כדוגמת ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, ועדת ערעור לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), בית הדין להגבלים עסקיים ועוד.

 

לדבריו, מבדיקה שנערכה, מסתבר שישנם טריבונלים שיפוטיים רבים, שאינם נזכרים בתוספת לחוק. כפועל יוצא מכך אין שקיפות באשר לדרכי המינוי של חברי הטריבונלים, ויכולת הפיקוח על פעולתם מוגבלת למדי.

 

כמו כן, ציין עו"ד ארנון, למיטב ידיעתה של הועדה, מזה זמן רב לא כונסה המועצה לבתי הדין המנהליים וממילא לא מתקיים פיקוח ממשי על פעולתם של בתי הדין.

 

כאמור בפנייה בקשה הועדה ממ"מ שר המשפטים להורות על כינוס המועצה, במטרה לבחון את אופן תפקודם של בתי הדין ולגבש המלצות באשר לתיקון התוספת לחוק כך שיחול גם על טריבונלים נוספים.

 

ממשרד המשפטים נמסר, שחברי המועצה הקודמת לבתי דין מנהליים סיימו את תפקידם, ובימים אלו שוקדים על מינויה של מועצה חדשה ומקווים לסיים זאת בהקדם.

 

לדברי עו"ד יעקב סבו, יו"ר ועדת בתי דין מנהליים בלשכה, מועצת בתי הדין המנהליים אינה קיימת הלכה למעשה מזה מספר שנים ואין מדיניות משפטית ומנהלית ברורה ביחס לעשרות טריבונלים משפטיים. בתגובה לפנייתו של עו"ד סבו לשרת המשפטים עוד משנת 2005 נמסר, שקיימת פעילות לחיפוש יו"ר מועצה, אך הדבר נתקל בקשיים, ואכן הדבר לא נעשה עד היום.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון