הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת להצעה לקצץ את ההקצבה לסניגוריה הציבורית ולסיוע המשפטי

15.11.2006

עו"ד שמרית רגב- דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין מתנגדת באורח נחרץ להצעה לקצץ את ההקצבה לסנגוריה הציבורית ולסיוע המשפטי במסגרת הוראת שעה, שתועלה לאישור בועדת החוקה של הכנסת בקרוב.

משמעות הוראת השעה היא הפחתה של ההקצבה לעורכי הדין שעובדים עם הסנגוריה הציבורית והסיוע המשפטי ב- 5% לשנתיים נוספות והארכת מועד התשלום לעורכי הדין מעבר לשוטף+ 60 יום. 

 

השכר המשולם היום לעורכי הדין כבר נמוך באורח קיצוני. כך, למשל, משולם סך של  345 ₪ לישיבת סיכומים וכן עבור ישיבת הוכחות.

 

הלשכה סבורה, שבקיצוץ בשכר הטרחה יש פגיעה אנושה בזכות הייצוג של השכבות החלשות, שגם ככה אינן זוכות לייצוג ראוי ונגישותן לבתי המשפט מוגבלת.

 

הלשכה קיבלה הבטחה שלטונית מהממשלה, לפיה הוראת השעה תהיה לשנתיים בלבד, ורק על סמך הבטחה זו נמנעה מלקיים מאבק ציבורי נוקב נגד מהלך זה.

 

הלשכה תפעל בכל הדרכים הנדרשות לצורך מניעת רוע הגזירה, לרבות נקיטת הליכים משפטיים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון