הודעות דוברות הלשכה

בית הדין האזורי לעבודה דחה תביעה נגד בכירים בלשכת עורכי הדין

06.11.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו דחה לאחרונה את תביעתו של צבי זר, שהוגשה נגד חברי הועד המרכזי של לשכת עורכי הדין ויו"ר ועדת ההתמחות של הלשכה. התביעה הוגשה בעקבות דחיית בקשתו של זר לאישור התמחות על ידי הועד המרכזי של הלשכה, בין היתר, בשל העובדה שהורשע בעבירה על פי דין זר.

התובע בקש מבית הדין לחייב את חברי ועדות לשכת עורכי הדין, האמונות על הליכי הרישום והפיקוח, בתשלום פיצויים בשל הפרת חוק שוויון הזדמנויות בעבודה. לטענתו, חסימת דרכו להתמחות בשל מקום ביצוע העבירה, שאינו מוגן על פי חוק המרשם הפלילי, מהווה אפליה המנוגדת לעקרון השוויון.

 

חברי הועדות בלשכה באמצעות עו"ד אסף פוזנר ממשרד עו"ד חיים קמחי ושות' הגישו בקשה לסילוק התביעה על הסף בשל העדר יריבות, העדר עילה והעדר סמכות עניינית. לטענתם אין ולא הייתה קיימת בין חברי הועדות בלשכה לבין התובע מערכת יחסים, שכן ההחלטה שהתקבלה בעניינו של התובע היא החלטת הועד המרכזי ולא החלטתם. לגופו של עניין טענו החברים, כי מותר היה להם לשקול את ההרשעות הפליליות משחוק המרשם הפלילי אינו חל בעניינו של התובע ובעניין הרשעותיו שבוצעו בחו"ל.

 

בית הדין קיבל את הבקשה ודחה כאמור את התביעה. בפסק הדין [עב 6138/06 צבי זר נ' אורן פרסקי, עו"ד ואח'] נקבע, שהתביעה מופנית כנגד עורכי דין פרטיים, המכהנים בוועדות הלשכה, ואשר אין חולק כי כל אחד מהם לבדו אינו מהווה "מעסיק מפקח" וכן לא העסיקו ולא היו בהליכי מו"מ לקבלתו של התובע לעבודה. עוד נקבע, שמאחר שבמקרה הנדון אין מדובר בתובענה שבין עובד למעבידו, הרי שמעבר לכך שבין הצדדים לא מתקיימת יריבות, התביעה לא נמצאת בגדר סמכותו הייחודית של בית הדין לעבודה, שסמכותו הייחודית חולשת על תחום סכסוכי העבודה בו הוא מתמחה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון