הודעות דוברות הלשכה

בג"צ הוציא צו על תנאי בעתירות של לשכת עורכי הדין ובעלי עסקים בצפון

31.10.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בג"צ הוציא היום, 31.10.06, צו על תנאי בעתירות שהגישו לשכת עורכי הדין ובעלי עסקים בצפון נגד תקנות מס רכוש לפיצוי עסקים בצפון בגין נזק עקיף, שנגרם להם מהמלחמה במהלך חודש יולי 2006. בין השאר הורה בג"צ למדינה להתייצב ולהסביר מדוע לא יושווה מעמדם של עסקים המצויים ב"אזור ההגבלה" כהגדרתו בתקנות מס רכוש למעמדם של עסקים המצויים בתחום "ישובי הספר", לצורך קבלת פיצוי בגין נזקים עקיפים בהתאם להוראת השעה.

התקנות שאושרו על ידי ועדת הכספים של הכנסת ביום 31.7.06,[תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק עקיף)(הוראת שעה), התשס"ו-2006- העורך] מפלות בין ישובים שהוכרזו כישובי ספר לצורך חוק מס רכוש מקדמת דנא, כגון קרית שמונה ונהריה, לבין ישובים שהפכו מכורח המציאות לישובי ספר כגון חיפה, טבריה, צפת וכו', שהוגדרו כ"אזור הגבלה". בישובים אלה נמנעת האפשרות על פי התקנות לקבלת פיצוי מלא בגין הפסד ומניעת רווח ("נזק עקיף") לעסקים ולעצמאים המעסיקים עובדים. כמו כן, במנגנון הפיצוי שנקבע בתקנות אין פיצוי הולם למגזר העצמאים והעסקים והפיצוי מתייחס רק לשכר עובדים ומשולם רק בגין ימי היעדרות של עובדים ממקום העבודה.

 

לעומת זאת, בהסדר הפיצויים לעסקים בצפון בגין חודש אוגוסט 2006 [תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (תיקון מס' 2), התשס"ו- 2006- העורך], קבעו שני מסלולי פיצוי. האחד, על בסיס שכר עבודה והשני על פי מחזור עסקים.

 

העותרים וביניהם לשכת עורכי הדין באמצעות עו"ד יהודה טלמון, נשיא להב,  ועו"ד רחל בן ארי, יו"ר ועד מחוז חיפה של הלשכה, טענו בדיונים שהתקיימו בעתירות, כי לבעלי עסקים בצפון זכות מוקנית לפיצוי עקיף על פי חוק מס רכוש ואין מקום לאפליה בין ישובי הספר הוותיקים, כגון קרית שמונה ונהריה לבין ישובי הספר המוגדרים כ"אזור הגבלה", כגון חיפה, טבריה וצפת. כמו כן, טענו העותרים נגד שלילת מסלול הפיצוי המלא ("המסלול האדום") לעסקים המצויים ב"אזור ההגבלה".

 

שופטות ההרכב, עדנה ארבל, אסתר חיות ודבורה ברלינר, הורו לשר האוצר ולמשיבים הנוספים במסגרת הצו על תנאי להתייצב ולהסביר מדוע לא יושווה מעמדם של עסקים המצויים ב"אזור ההגבלה" כהגדרתו בתקנות מס רכוש למעמדם של עסקים המצויים בתחום "ישובי הספר", לצורך קבלת פיצוי בגין נזקים עקיפים בהתאם להוראת השעה. כמו כן, הורה בג"צ לנמק מדוע לא תשונה נוסחת החישוב שבהוראת השעה, באופן שלא תתבסס אך ורק על שכר עבודה בלבד של עובדים שלא הגיעו לעבודתם, לרבות קביעת מסלול פיצוי נפרד לעסקים בתחום התעשיה , המסחר והשירותים.

 

בנוסף, הורה בג"צ לנמק מדוע לא תוחלנה תקנות מס רכוש, שנקבעו עבור נזקי חודש אוגוסט 2006 גם על נזקי חודש יולי 2006.

 

לדברי עו"ד יהודה טלמון, לשכת עורכי הדין מברכת על ההחלטה. "בג"צ הוציא צו על תנאי בכל אחת ואחת מטענות העותרים, ובכך שולח יותר מרמז למדינה לשבת עם העותרים ולהגיע לכלל הסדר בענין", ציין עו"ד טלמון.

 

בג"צ הורה למדינה להגיש תשובתה לעתירה עד ליום 13.11.06 ותגובת העותרים לתשובת המדינה עד ליום 20.11.06.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון