דוח פעילות שנתי

דו"ח פעילות שנתי - 2006

25.10.2006

דו"ח הפעילות המוגש למועצה הארצית של לשכת עורכי הדין, לקראת הדיון בתקציב שנת 2007. דו"ח הפעילות כולל את סקירת המנכ"ל על פעילות מוסדות הלשכה בשנת המשפט התשס"ו (מ- 1 ספטמבר 2005 ועד 31 באוגוסט 2006).

אל: חברות וחברי המועצה הארצית

 

שלום רב,

 

בתום שנת עבודתי הראשונה בלשכה, אני מתכבדת להציג את עיקרי פעילותה של הלשכה במהלך השנה החולפת.

 

שנה זו, כקודמתה, אופיינה בפעילות ענפה במישור הארגוני, המשפטי והציבורי. לאחר היכרות עם מערכות הלשכה והגופים הקשורים עימה, ננקטו מהלכים לאיתור משרדים אליהם ירוכזו כל יחידות הלשכה שאינן פועלות בבית הפרקליט בתל אביב. בימים אלה אנו בעיצומן של עבודות התאמה לקראת אכלוס המשרדים הצפוי לראשית נובמבר 2006. במשרדים יופעלו אולמות להרצאות והשתלמויות של המכון להשתלמות עורכי דין ולאירועים נוספים של הלשכה ככל שיתאפשר.

 

ננקטו צעדי התייעלות במישור האדמיניסטרטיבי ע"י הטמעת תהליכים ממוחשבים והכשרת כח אדם.

 

אנו נערכים לפרסום חוות דעת ושאלות ותשובות בנושאי אתיקה, שכ"ט ופרסומת באתר הלשכה. כמו-כן, אנו לקראת השקתו של אתר צרכני שיכלול הטבות רבות ומשמעותיות בכל תחומי החיים לעורכי הדין ובני משפחותיהם בכל הארץ.

 

השנה האחרונה התאפיינה בפעילות משמעותית למען עורכי הדין הצעירים במגוון סדנאות, השתלמויות ופעילויות תרבות. ראוי לציין במיוחד את פרוייקט אימות החתימות בבית משפט השלום בתל אביב המונע מתן שירות משפטי ע"י מסיגי גבול המקצוע, מקל על העומס במזכירות ביהמ"ש ומביא עימו פרנסה לעוה"ד גם יחד.

 

פעילות מרכז ההשמה הורחבה והביאה לעליה בהיקף ההשמות. פעילות שכר מצווה הורחבה גם לועד מחוז הצפון. אנו פועלים במרץ לקראת אישורה של הפקדת תוכנית לבניית בית פרקליט לוועד מחוז הצפון בנצרת. עפ"י החלטת הוועד המרכזי נפתחה ספריה משפטית במכללת בית ברל שתשרת את ציבור עורכי הדין ביישובי השרון והמשולש.

 

הלשכה ומחוזותיה נרתמו לסייע לתושבי הצפון בשל המלחמה בלבנון, בעזרתם הנפלאה של עורכי דין שניאותו להעמיד את מומחיותם ונסיונם לטובת הציבור בצפון (פירוט כלל הפעילויות בעמ' 18), וכן ע"י העמדת הלוואות ומענקים לחברינו שנפגעו כלכלית בשל המלחמה.

 

ציינתי בקליפת אגוז מעט מהנושאים שבטיפול. לצד כל אלה, מתבצעת עבודה שוטפת של הכנת ניירות עמדה וחוות דעת משפטיות, ריכוז ועדות וגופים מקצועיים, ניהול מאבקים בכנסת וכן עבודה אינטנסיבית מול התקשורת.

 

כל אלה לא היו מתבצעים אלמלא צוות עובדי הלשכה, כל אחד בתחומו, שמסייע בהוצאתם אל הפועל של החלטות, רעיונות ויוזמות. על כך תודתי לכל אחת ואחד מהעובדים.

 

                                                                           ב ב ר כ ה,

 

                                                                      לינדה שפיר, עו"ד

                                                                         מנכ''ל הלשכה

 

להורדת הדו"ח המלא:

 

קובץ להורדה
annual activity report_2006.doc annual activity report_2006.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון