הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין: הטלת אגרה על בקשות ביניים תרתיע בעלי דין מלמצות זכויותיהם בבית המשפט

16.10.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

בכנסת הקודמת, בעקבות התנגדותה הנמרצת של לשכת עורכי הדין נגד הטלת אגרה על בקשות ביניים בהליכים משפטיים, הודיעה הנהלת בתי המשפט על משיכת ההצעה.

משרד המשפטים בתמיכת האוצר יגיש מחר, 17.10.06, לאישור ועדת חוקה של הכנסת פעם נוספת את הצעת תקנות בתי המשפט (אגרות), לפיה תוטל על כל בקשת ביניים בתיק בית המשפט, בנוסף על האגרה המשולמת בעת פתיחת התיק, אגרה בשיעור 100 ₪.

 

בכנסת הקודמת, בעקבות התנגדותה הנמרצת של לשכת עורכי הדין נגד הטלת אגרה על בקשות ביניים בהליכים משפטיים, הודיעה הנהלת בתי המשפט על משיכת ההצעה.

 

הלשכה טענה (ראו נייר העמדה שהוגש לוועדה - העורך) שבתיק בית משפט מוגשות בקשות רבות, ולפיכך מדובר בתוספת עלות משמעותית ומכבידה על המתדיינים.

 

לדעת הלשכה, חיוב הגשת בקשת ביניים בתשלום אגרה כמוצע בתקנות יפגע בזכות הגישה לבית המשפט, יקפח את זכותם של האזרחים ויעניק יתרון דיוני למדינה ולבעלי הממון.

 

הלשכה סבורה, שהעלאת האגרה אינה אלא ניסיון של האוצר להעשיר את קופת המדינה על חשבון המתדיינים, ומהווה ניצול לרעה של כוחה המונופוליסטי של המדינה במתן שירות משפטי לאזרחיה.

 

עוד סבורה הלשכה, שמימון השירות המשפטי נעשה באמצעות אגרה המוטלת בתיק העיקרי ואין כל הצדקה להטלת אגרה נוספת. אם הנהלת בתי המשפט מעוניינת בצמצום מספר בקשות הביניים המוגשות בתיקי בתי המשפט, ניתן להשיג זאת על ידי הטלת הוצאות מקום שבו הוגשה בקשת סרק.

 

הטלת האגרות יוצרת אפליה בין המדינה הפטורה מתשלום אגרות לבין ציבור המתדיינים. האזרח הקטן ימצא בעמדה נחותה בהתדיינות מול "הכיסים העמוקים" (חברות הביטוח, הבנקים וכו') שיכולים לגלגל את ההוצאה על האזרח, ע"י ייקור או גביית עמלות, פרמיות וכדומה.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון