הודעות דוברות הלשכה

הגישה בקשת הצטרפות לערר על החלטת בית משפט בענין חיסיון עו"ד-לקוח – בפרשת רמדיה

05.10.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

הלשכה בקשה להצטרף כ"ידיד בית משפט" בשאלה העקרונית של תחולת חיסיון עו"ד-לקוח.

לשכת עורכי הדין הגישה היום, 5.10.06, לבית המשפט המחוזי בת"א באמצעות באי כוחה, עוה"ד רון דרור ואופיר מנצ'ל, בקשת הצטרפות לערר  על החלטת בית משפט השלום ברמלה, לפיה חיסיון עו"ד לקוח אינו חל על חילופי דברים ומסמכים שבין עו"ד ולקוח, שיש להם קשר ענייני לשירות המקצועי שניתן ללקוח על ידי עוה"ד – מקום שנמצאו ברשות הלקוח. כמו כן, החליט בית המשפט שתכתובות דואר אלקטרוני בין לקוח לעורכי דינו, שנתפסו במסגרת חיפוש במשרדי הלקוח, אינם חוסים תחת הגנת החסיון שבין עו"ד ללקוח, והמשטרה רשאית לעיין בהם.

 

משטרת ישראל תפסה מסמכים וכונן מחשב במסגרת חיפוש במשרדי היינץ רמדיה בעקבות פרשת רמדיה. פרקליטי החברה טענו לחיסיון מסמכים שבין עו"ד ולקוח, והמסמכים שנתפסו נאטמו. בנוסף, נטען חיסיון על חילופי תכתובות דואר אלקטרוני בין אנשי החברה ועורכי דינם בארץ ובחו"ל.

 

השופטת נ. קפלינסקי החליטה שחיסיון על חילופי דברים ומסמכים או תיעוד שלהם חל מקום שהם מצויים אצל עוה"ד, אך בשעה שהם מצויים אצל הלקוח, לא חל החיסיון. כמו כן, החליטה השופטת שמסמכים שהוכנו לקראת משפט ייהנו מחיסיון, בעוד שההתכתבויות וההתייעצויות שנעשו בדואר אלקטרוני אינם חסויים. כנגד החלטה זו הוגש ערר לבית המשפט המחוזי.

 

לטענת הלשכה, החיסיון שביחסי עורך הדין-לקוח, הוא מנשמת אפו של מקצוע עריכת הדין. הוא כלי חיוני לא רק לעבודה תקינה של עורכי דין, לאמון הלקוחות בעורכי הדין, אלא שהוא חיוני לפעילות המערכת המשפטית בחברה דמוקרטית בכלל.

 

על פי הבקשה, משמעות החלטת בית המשפט קמא היא פגיעה קשה בחיסיון עורך הדין - לקוח; פגיעה קשה ביכולת של עורכי הדין למלא את התפקיד שמייעדת להם מערכת המשפט; פגיעה קשה ביכולת של הלקוחות, דהיינו הציבור, להנות מייעוץ משפטי בלא חשש ומורא; ובחשבון אחרון – פגישה קשה בתפקוד מערכת המשפט בכלל. בפשטות, אם ניתן לחייב את הלקוח למסור מידע על התייעצות שלו עם עורך הדין בעניין מקצועי, או להעביר מסמכים שהוחלפו בינו לבין עורך הדין בעניין מקצועי, אין כל משמעות לחסיון והוא הופך לאות מתה.

 

כמו כן, סבורה הלשכה, שחיסיון עו"ד-לקוח חל במלואו על דברים שהוחלפו במסגרת הדואר האלקטרוני, ואשר עומדים בשאר התנאים לצורך החלת החסיון (קשר עניני לשירות המקצועי), באופן שאינו שונה משיחה פנים אל פנים או שיחת טלפונית.

 

לכן, נאמר בבקשה, לאור חשיבות העניין לליבת תפקיד עורך הדין, לציבור ולמערכת המשפט בכלל והעדר הלכה פסוקה בבית המשפט העליון, מצאה הלשכה לבקש להצטרף להליך כידיד בית המשפט.

 

עוד הודגש בבקשה, שאין בכוונת הלשכה להביע עמדה במחלוקות פרטניות שנפלו בין הצדדים, וכי עניינה הוא בשאלה העקרונית של תחולת חיסיון עו"ד לקוח.

 

קובץ להורדה
privilege information appeal.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון