הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף לערר על החלטת בית משפט בענין חיסיון עו"ד לקוח – בפרשת רמדיה

27.09.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין תצטרף לערר על החלטת בית משפט השלום ברמלה, לפיה תכתובות דואר אלקטרוני בין לקוח לעורכי דינו, שנתפסו במסגרת חיפוש במשרדי הלקוח, אינם חוסים תחת הגנת החסיון שבין עו"ד ללקוח, והמשטרה רשאית לעיין בהם.

משטרת ישראל תפסה מסמכים וכונן מחשב במסגרת חיפוש במשרדי היינץ רמדיה בעקבות פרשת רמדיה. פרקליטי החברה טענו לחיסיון מסמכים שבין עו"ד ולקוח, והמסמכים שנתפסו נאטמו. בנוסף, נטען חיסיון על חילופי תכתובות דואר אלקטרוני בין אנשי החברה ועורכי דינם בארץ ובחו"ל.

 

השופטת נ. קפלינסקי החליטה שמסמכים שהוכנו לקראת משפט ייהנו מחיסיון, בעוד שההתכתבויות וההתייעצויות שנעשו בדואר אלקטרוני אינם חסויים. כנגד החלטה זו בכוונת הסנגורים להגיש היום ערר לבית המשפט המחוזי.

 

בהצבעה טלפונית שנערכה בקרב חברי הועד המרכזי החליטה הלשכה ברוב גדול להצטרף לערר על החלטת בית משפט השלום.

 

הלשכה סבורה, שנושא החיסיון מטיבו ומטבעו הוא בנשמת אפו של מקצוע עריכת הדין. האינטרס הציבורי ואינטרס הלשכה חד הם – ביצורו של החיסיון שביחסי עו"ד ולקוח, המהווה תשתית ליחסי האמון והנאמנות שבין עו"ד ללקוחו. לאור זאת, מן הראוי שתתקבל הלכה משפטית המרחיבה את החיסיון ולא מצמצמת אותו.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון