קרן תרומות

החזר הוצאות/מימון תשלום בתיקי ייצוג

09.06.2007

עורכות ועורכי דין, המתנדבים במסגרת התכנית בתיקי ייצוג, יוכלו לפנות לקרן התרומות בבקשה לקבלת החזר הוצאות, או לחילופין- בקשה מהקרן למימון תשלומים בתיק.

 

 

תכנית "שכר מצווה" של לשכת עורכי הדין ייסדה את חברת "שכר מצווה בע"מ", קרן תרומות, אשר מטרתה לגייס תרומות עבור התכנית.

 

כספי התרומות נועדו לתמיכה במערך התכנית ולמימון ההוצאות הנלוות לניהול הליכים משפטיים (כגון: אגרות משפט, שכר עדים מומחים, חוות דעת מקצועיות, ועוד כיוצא באלה), במטרה להעניק למי שנמצא זכאי לסיוע "סל שירותים" שלם, ובכך לאפשר לו הזדמנות שווה לקבל את יומו בבית המשפט.

 

עורכות ועורכי דין, המתנדבים במסגרת התכנית בתיקי ייצוג, יוכלו לפנות לקרן התרומות בבקשה לקבלת החזר הוצאות, או לחילופין- בקשה מהקרן למימון תשלומים בתיק.

 

בקשה לתשלום אגרת בית משפט יש להגיש לקרן רק לאחר שמוצה ההליך של בקשה לפטור מאגרה, ובית המשפט דחה את הבקשה.

 

כל בקשה שתוגש לקרן התרומות תובא לבחינה ואישור חברי דירקטוריון "שכר מצווה".

 

מצ"ב טופס בקשה לקרן התרומות. יש לצרף לטופס תצהיר הפונה. את הטופס יש להעביר לקרן התרומות באמצעות רכז/ת המחוז.

  • מצ"ב, לשימושך, טופס בקשה לקרן התרומות:        
  • את הטופס יש להעביר באמצעות רכז/ת המחוז.

 

 

קובץ להורדה
pro-bono_refund_form_june2007.doc pro-bono_refund_form_june2007.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון