הודעות דוברות הלשכה

אושרה בכנסת הוראת שעה לרישום התמחות מיום 1.9.06 לכלל הסטודנטים בעקבות המלחמה בצפון

21.09.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת בראשות פרופ’ מנחם בן ששון, אישרה אתמול, 20.9.06, בישיבת הועדה לבקשת לשכת עורכי הדין ושר המשפטים הוראת שעה, הקובעת רישום התמחות מיום 1.9.06 לכלל הסטודנטים בעקבות המלחמה בצפון. ההוראה אושרה על ידי המועצה הארצית של הלשכה, על פי המלצת ועדת ההתמחות.

בחודש אוגוסט נדחו מועדי בחינות בפקולטות למשפטים בשל המלחמה בצפון, ובמיוחד באוניברסיטת חיפה. כפועל יוצא מכך, סטודנטים רבים לא עמדו בתנאי הכשירות להתחלת התמחותם. הוראת השעה תאפשר לאותם סטודנטים להתחיל התמחות ביום 1.9.06 ולהשלים את חובותיהם באוניברסיטאות עד ליום 30.11.06.

 

פרופ' בן ששון ברך על יוזמת לשכת עורכי הדין להקל על הסטודנטים, וציין שהלשכה היא בין הגופים הראשונים שפעלו במישור החקיקתי להקל על מגזר באוכלוסיה כתוצאה מהמלחמה.

 

בנוסף, אישרה הועדה שהיעדרות של 30 ימים ממועד פרוץ המלחמה (12.7.06) ועד 14.8.06 לא תבוא במניין ימי ההיעדרות המותרים למתמחים.

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון