הודעות דוברות הלשכה

בג"צ למדינה: לשקול החלת הסדר חודש אוגוסט לפיצוי עסקים בצפון רטרואקטיבית על חודש יולי 2006

17.09.2006

עו"ד שמרית רגב - דוברת הלשכה

לשכת עורכי הדין טענה, בדיון בעתירות שהגישו בעלי עסקים בצפון וביניהם לשכת עורכי הדין נגד תקנות מס רכוש לפיצוי עסקים בצפון בגין נזק עקיף, שנגרם להם מהמלחמה במהלך חודש יולי 2006, שהתקנות לפיצוי בגין חודש יולי מפלות.

בג"צ דן היום, 17.9.06 (בג"ץ 6407/06), בעתירות שהגישו בעלי עסקים בצפון וביניהם לשכת עורכי הדין נגד תקנות מס רכוש לפיצוי עסקים בצפון בגין נזק עקיף, שנגרם להם מהמלחמה במהלך חודש יולי 2006.

 

לאחרונה, אושר הסדר פיצויים לעסקים בצפון בגין חודש אוגוסט 2006, לפיו יתאפשרו שני מסלולי פיצוי. האחד, על בסיס שכר עבודה והשני על פי מחזור עסקים. זאת, להבדיל ממסלול הפיצוי בגין חודש יולי, שאפשר קבלת פיצוי על בסיס שכר עבודה בלבד.

 

העותרים וביניהם לשכת עורכי הדין באמצעות עו"ד יהודה טלמון ועו"ד רחל בן ארי, יו"ר ועד מחוז חיפה של הלשכה, שבו וטענו כי לבעלי עסקים בצפון זכות מוקנית לפיצוי עקיף על פי חוק מס רכוש ואין מקום לאפליה בין ישובי הספר הוותיקים, כגון קרית שמונה ונהריה לבין ישובי הספר המוגדרים כ"אזור הגבלה", כגון חיפה, טבריה וצפת. כמו כן, טענו העותרים נגד שלילת מסלול הפיצוי המלא ("המסלול האדום") לעסקים המצויים ב"אזור ההגבלה".

 

שופטות ההרכב, עדנה ארבל, אסתר חיות ודבורה ברלינר, הביעו מורת רוח מהתנהלות המדינה ומהעמדה שהציגה, לרבות מהעדר מתן תשובות לשאלות שנשאלו על ידי בג"צ והמצאת נתונים, שהיוו בסיס לתקנות. השופטות בקשו לקבל את עמדת המדינה להחלת הסדר הפיצוי לחודש אוגוסט גם על חודש יולי, אשר לדעת ההרכב הנו המינימום המתבקש בנסיבות הענין.

 

למדינה נתנה שהות של 10 ימים להגיש תגובה ולהציג נתונים לבג"צ, ולעותרים נתנה זכות תגובה 5 ימים לאחר מכן.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון