המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 10.8.2020, כ’ באב התש"פ, באמצעות אפליקציית ZOOM

10.09.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור תקציבי מחוזות לשנת 2020.
2. אישור תוכנית ההתייעלות הכלכלית שהציג מחוז תל אביב לטובת סיוע כלכלי.
3. סגירת תקציב 2019.
4. אישור העברות תקציביות נדרשות תקציב – 2020.
5. הצגת דו"ח מבקר הלשכה לעניין משבר הקורונה המשכיות תפעולית בתקופת חירום.
6. הרחבת סמכויות ועדת הערר של משרתי הקבע.
7. אישור נוהל ועדת מנגנון.
8. החלטה בעניין רישום פלילי לחברי נשיאויות ועדות מקצועיות.
9. צוות יישום המלצות מבקר הלשכה.
10. איחוד ועדת ניכור הורי עם ועדת שוויון הורי.
11. הוספת מורשה חתימה.
12. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך ע"א קוגן נ’ אלטרץ תשלום פיצויי – קיום.
13. בקשה להצטרפות הלשכה כידיד בית משפט להליך עע"מ 4784/19 גיא הרינג ה’ רשות האכיפה והגבייה.
14. בחירת יועמ"ש לשכה.
15. הגשת עתירה לבג"צ מטעם הלשכה בנושא העדרן המוחלט של נשים בקבינט הקורונה.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_10_august_2020_updated.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון