הודעות ועדכונים

הזמנה להגשת מועמדות לכהונת רשם הוצאה לפועל

23.06.2020

רשות האכיפה והגבייה

חטיבת הרשמים ברשות האכיפה והגבייה מודיעה על הרחבת מאגר מועמדים לכהונת רשמי ההוצאה לפועל.
 
 
קובץ להורדה
execution_registrars_application_june_2020_access.doc
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון