פרסומי רשות האכיפה והגבייה

שינויים בגורמי צד ג’ בממשק עיקולים

21.05.2020

עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה

עדכון מטעם רשות האכיפה והגבייה.

 

שינויים בגורמי צד ג' בממשק עיקולים:

 

לבקשת מיטב דש גמל ופנסיה בע"מ הפכו המוצרים שלהלן ללא פעילים במערכת לעיקולי צד ג' בממשק:

  1. מיטב דש ביטחון - קוד גורם 2075
  2. קופת הגמל והפיצויים נייר חדרה - קוד גורם 2079
  3. קרן השתלמות לעובדי בנק ישראל - קוד גורם 2084
  4. יובלים קופ"ג לחגים הבראה – קוד גורם 2076
  5. יובלים קופ"ג לחופשה - קוד גורם 2077
  6. יובלים קרן דמי מחלה - קוד גורם 2078

לבקשת מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ הפכו גורמי צד ג' שלהלן ללא פעילים במערכת לעיקולי צג ג' בממשק:

  1. מנורה מבטחים גמל ניהול אישי - קוד גורם 1078
  2. מנורה מבטחים השתלמות ניהול אישי - קוד גורם 1079

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון