משבר הקורונה - כל העדכונים

הנחיות חזרה לפעילות מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות החל מיום 11.5.20

10.05.2020

עו"ד שמרית רגב שרייבר, מנהלת אגף דוברות והסברה, רשות האכיפה והגבייה

התקנות לשעת חירום לא הוארכו ביחס למערכת ההוצאה לפועל, ולכן המערכת תפעל החל מיום 11.5 במתכונת רגילה וניתן יהיה לנקוט הליכים מכל סוג בכפוף לתנאים המפורטים.

בהתאם לתקנות לשעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020 בהן נקבע, כי קבלת קהל תהיה רק אם לא ניתן לספק את השירות מרחוק באמצעים חלופיים, לרבות באמצעים דיגיטליים, ולאור דרישות ה"תו הסגול" המגבילות את מספר האנשים שיכולים לשהות בעת ובעונה אחת בלשכת הוצאה לפועל, להלן התנהלות רשות האכיפה והגבייה, מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות:

 

עורכי דין יגישו בקשות ללשכות ההוצאה לפועל באופן מקוון בלבד. קבלת שירות פרונטלי לעורכי הדין תתאפשר רק במקרים חריגים בהם לא ניתן להגיש את הבקשות באופן מקוון או דרך האזור האישי. במקרים אלה על עורכי הדין לפנות למנהלות הלשכות ולפרט את הטעמים המיוחדים להגעה ללשכה.

 

לקוחות שאינם מיוצגים יונחו אף הם על ידי מוקד המידע, לקבל שירות באמצעות האזור האישי באתר הרשות.

 

שירות פרונטלי בלשכות ההוצאה לפועל ובמרכז לגביית קנסות יינתן תוך תיאום תור מראש בלבד באמצעות מוקד המידע שמספרו 35592*.

 

לשכות ההוצאה לפועל תפעלנה בימים א' – ה' בין השעות 8:30 – 13:30.

 

שעות קבלת קהל למרכז לגביית קנסות בלשכת ההוצאה לפועל בירושלים בימי ג' וה' בין השעות 8:30 עד 13:30 בזימון תור מראש בלבד. כמו כן, ניתן לפנות לאזור האישי למרכז לגביית קנסות באתר הרשות לקבלת מידע על תיקים והליכים.

 

מוקד המידע והשירות של הרשות זמין בין השעות 8:00 עד 18:00. ניתן לקבל שירותים עצמיים במענה האוטומטי ב 24/7.

 

יובהר, כי חל איסור על תשלום במזומן בלשכות ההוצאה לפועל. ניתן לשלם במוקד באמצעות כרטיס אשראי או בסניפי הדואר במזומן ללא צורך בשובר תשלום או באתר התשלומים. 

 

חובה להגיע ללשכת ההוצאה לפועל עם מסיכה, ולעטות אותה לאורך כל זמן השהות בין כתלי הלשכה לרבות במהלך דיון אם מתקיים. לא תתאפשר כניסת מבקר ללא מסכה.

 

כניסה ללשכת ההוצאה לפועל מותנית בבדיקת חום ובתשאול לגבי תסמיני מחלת הקורונה.

 

יש להקפיד על מרחק של 2 מטר בין אדם לאדם בזמן ההמתנה מחוץ ללשכה וגם בתוך הלשכה וכן מול נותן השירות.

 

אין להגיע ללשכה עם מלווים או קטינים שאינם בעלי זיקה ישירה להליך או בעלי ענין ממשי בו.

 

ההנחיות מתעדכנות מעת לעת. על הצדדים לבדוק את ההנחיות המתפרסמות באתר של הרשות www.eca.gov .

 

 

הבהרה:

 

התקנות לשעת חירום לא הוארכו ביחס למערכת ההוצאה לפועל, ולכן המערכת תפעל החל מיום 11.5 במתכונת רגילה וניתן יהיה לנקוט הליכים מכל סוג בכפוף לתנאים המפורטים להלן:

 

צווי הבאה: לא תותר פעילות ביצוע צווי הבאה בפני רשמי ההוצאה לפועל עד לתאריך 31.05 בשל הנחיות משרד הבריאות והתו הסגול. עם זאת, אין מניעה להגיש בקשות לצווי הבאה לרשמי ההוצאה לפועל.

 

התייצבות חייבים על פי חוק ההוצאה לפועל בפני רשם: תותר. יש להציג לבטחון בכניסה את האזהרה/ התראה ולציין כי החייב הגיע להתייצב בפני רשם. ההתייצבות תתבצע בתאום מול מזכירות שירות לחייב ובכפוף למכסת המבקרים המורשית בכל לשכה. 

 

ביצוע צווי מאסר מזונות: בכפוף לתו הסגול.

 

פעולות מבצעיות:

עיקול ברישום, תפיסת מיטלטלין פרטי: לא תותר הפעילות עד לתאריך ה-31.05.20.

תפיסת מיטלטלין שאינו בבית מגורים, תפיסת רכבים ופינויים: ניתן לבצע בכפוף להחלטת רשם ותוך עמידה בתו הסגול.

ביצוע מסירות אזהרה לחייבים: מאושר תוך עמידה בתו הסגול.

 

דיונים בפני רשמי ההוצאה לפועל יתקיימו כרגיל תוך עמידה בתו הסגול אלא אם כן יקבלו הצדדים הודעה אחרת. יש להגיע לדיונים מצויידים במסיכה ולהציג לבטחון בכניסה את הזימון לדיון.

 

יש להגיע ללשכות במסכה ללא פילטר.

 

תתקיים קבלת קהל בזימון תור בלבד במוקד השירות שמספרו 35592*.

 

לרשימת הפעולות הניתנות לביצוע מרחוק לחצו כאן

 

קובץ להורדה
execution_online_actions.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון