המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 6.4.2020, י"ב בניסן התש"פ, באמצעות אפליקציית ZOOM

05.05.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אישור דו"ח כספי 2018.
2. בקשת הצטרפות לעתירה.
3. חברה כלכלית - מסגרת אשראי.
4. הקמת קרן ייעודית למתן סיוע לעורכי דין נזקקים.
5. בחינת הסמכה.
6. מינוי פרופ’ מוחמד ותד כחבר הוועדה הבוחנת חלף ד"ר חאלד גנאים שהודיע על התפטרותו מהועדה מסיבות אישיות.
7. עדכונים שוטפים.
8. שונות.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_6_april_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון