המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 25.3.2020, כ"ט באדר התש"פ, באמצעות אפליקציית ZOOM

23.04.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. מתמחים-
א. היתר עבודה למתמחים בחל"ת ללא צורך בהגשת בקשה;
ב. התייחסות לתקופת החל"ת;
ג. דיון בנושא בחינת ההסמכה יוני 2020;
2. היוועדות חזותית - עדכון החלטת ועדת האתיקה הארצית לעניין אימות חתימה חזותי על גבי תצהירים.
3. עדכונים כלליים.
4. הצעת חברי המועצה הנכבדים, עו"ד נועם לאור ועו"ד ערן בן ארי, להפחתת דמי חבר לפחות ב- 50% לשנת 2020.
5. שונות.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_25_march_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון