המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 17.3.2020, כ"א באדר התש"פ, באמצעות אפליקציית ZOOM

23.04.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. עדכון מצב כללי.
2. קביעת מספר חברי ועדת האתיקה של מחוז מרכז.
3. סוגיית המתמחים (עבודה מהבית, בידוד, חל"ת).
4. מועד בחינת ההסמכה.
5. שונות.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_17_march_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון