הודעות ועדכונים

המצאת כתבי בי-דין באמצעות דואר אלקטרוני (הוראת שעה)

30.03.2020

לשכת עורכי הדין

עקב התפרצות נגיף הקורונה החדש בישראל (COVID-19) עלה צורך לאפשר המצאה של כתבי בי-דין גם באמצעות דואר אלקטרוני וכך למזער ככל הניתן תנועה שאינה הכרחית ברחבי הארץ ולהקל על ציבור המתדיינים. התקנות נחתמו היום על ידי שר המשפטים.
 
קובץ להורדה
coronavirus_delivery_of_court_writs_by_email_march_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון