הודעות וחדשות

החלטת ועדת התמחות בעניין עבודת מתמחים בחל"ת

24.03.2020

ועדת התמחות

בשל משבר הקורונה והוצאת מתמחים רבים מן ההתמחות לחל"ת, החליטה ועדת ההתמחות כי מתמחה שהוצא לחל"ת, רשאי לעבוד בעבודה אחרת במהלך תקופת החל"ת ללא צורך בהיתר מיוחד לפי סעיף 9 לכללי ההתמחות (היתר עבודה נוספת).

הוראה זו נוגעת לתקופת החל"ת בלבד.

 

כמו כן, הודעה זו מתייחסת אך ורק להיבט של כללי ההתמחות, ואינה מהווה משום מצג, חוו"ד או ייעוץ באשר להשפעת עבודה כזו על זכאות לדמי אבטלה.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון