הודעות דוברות הלשכה

מועדי הגשה בתחום התובענות הייצוגיות בשל התפשטות נגיף הקורונה

24.03.2020

דוברות הלשכה

עדכון מוועדת תובענות ייצוגיות בנוגע למועדי הגשת בתחום התובענות הייצוגיות בשל התפשטות נגיף הקורונה.

לאור התפשטות נגיף הקורונה ובהמשך למספר הודעות בעניין זה, ראינו לנכון להביא בפניכם את ההשלכות האופרטיביות של תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ"א-1991 על תחום התובענות הייצוגיות.

 

ביום 22.3.20 הבהיר עו"ד ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט (במענה לפנייתו של יו"ר הלשכה עו"ד אבי חימי) כי תקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר מצב חירום מיוחד, לא תבוא במניין המועדים שנקבעו בחוק או בהחלטה שיפוטית לעשיית מעשה או ביצוע פעולה.

 

במענה לאי-בהירות בנושא, הבהיר היועץ המשפטי כי הנחייתו רלוונטית אף למועדים שנקבעו במדויק על ידי בית המשפט לעשיית מעשה או לביצוע פעולה. עוד הובהר כי עורכי הדין לא נדרשים להגיש בקשה לעניין זה.

 

בהלימה, המועדים הנקובים בתקנות תובענות ייצוגיות, תש"ע-2010 ובחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006, כגון:

(א) המועד להגשת תשובה לבקשת האישור (תקנה 2ג'. לתקנות תובענות ייצוגיות);

(ב) המועד להגשת תשובת המבקש לתשובה זו (תקנה 2ד' לתקנות תובענות ייצוגיות);

(ג) המועד לחדילה בפועל ולהודעה על חדילה של רשות (ס' 9 לחוק תובענות ייצוגיות)

 

בין אם נקבעו בהחלטה שיפוטית, ובין אם הם נמנים בהתאם להוראות החוק והתקנות, נדחים אף הם, ו"מירוץ הזמנים" ימשיך רק בחלוף "ימי החירום".

 

בברכת בריאות טובה.

עו"ד רועי ביטון, יו"ר (משותף) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות (ארצי)

עו"ד יוסף-חי אביעזיז, סגן יו"ר (משותף) ועדת תובענות ייצוגיות ונגזרות (ארצי)

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון