הודעות דוברות הלשכה

הבהרה לעניין ביטול דיונים והארכת מועדים בהתאם לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל

22.03.2020

דוברות הלשכה

היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט: "במענה לשאלתך אני מבקש להשיבך, כי אין שינוי בעמדתנו כפי שזו קיבלה ביטוי במכתבי שבסמך, לאמור:
מועדי הדיון בעניינים שאינם נדונים בהתאם לתקנות מבוטלים אוטומטית ויקבעו מחדש לאחר תום תקופת מצב החירום המיוחד."

הבהרת היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט לעניין ביטול דיונים והארכת מועדים בהתאם לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל, במענה לשאלתו של ראש הלשכה:

 

במענה לשאלתך אני מבקש להשיבך, כי אין שינוי בעמדתנו כפי שזו קיבלה ביטוי במכתבי שבסמך, לאמור:

מועדי הדיון בעניינים שאינם נדונים בהתאם לתקנות מבוטלים אוטומטית ויקבעו מחדש לאחר תום תקופת מצב החירום המיוחד. תקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר מצב חירום מיוחד, לא תבוא במניין המועדים שנקבעו בחוק או בהחלטה שיפוטית לעשיית מעשה או ביצוע פעולה.

 

הודעות מתאימות ברוח זו נמסרו לבתי המשפט ואף פורסמו באתר האינטרנט של הרשות השופטת.

 

להסרת הספק, תימסרנה הודעה נוספת בעניין.

 

למכתבו של ראש הלשכה לחצו כאן

 

למכתב התשובה של היועמ"ש למערכת בתי המשפט לחצו כאן

 

קובץ להורדה
coronavirus_letter_of_bar_president_requesting_clarifications.pdf coronavirus_reply_to_letter_of_bar_president_requesting_clarifications.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון