הודעות ועדכונים

פעילות בתי המשפט ליום ראשון, 15.3.20 - עדכון

15.03.2020

עו"ד אבי חימי, ראש הלשכה

להלן עדכון באשר לפעילות בתי המשפט ובתי הדין, כפי שהובאו לידיעת הלשכה על ידי הגורמים המוסמכים. אנא עקבו אחר הפרסומים באתר הלשכה ובדף הפייסבוק.

חברות וחברים יקרים,

 

עדכון חשוב לתשומת ליבכם:

התקבלה החלטה לפיה היום ( ראשון ה- 15.3) יתקיימו דיונים דחופים בלבד ורק בעניינים המפורטים להלן.

 

הודעה זו נכונה ליום ראשון נמשיך לעדכן בשינויים בהמשך.

 

משמעות הדבר, כי היום יתקיימו דיונים רק בעניינים המפורטים להלן:

  1. מעצר ושחרור בערובה;
  2. מעצר לפי חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), תשל"ט-1979;
  3. עתירות דחופות לבית המשפט הגבוה לצדק;
  4. עבירות לפי חיקוקים הנוגעים למצב החירום המיוחד;
  5. סעדים זמניים דחופים בעניינים אזרחיים.

מועד דיון בעניין שאינו מן העניינים המפורטים לעיל שנקבע לתקופת תקפה של ההודעה – בטל. מועד דיון לעניין כאמור ייקבע מחדש לאחר תום תקופת תקפה של ההודעה. עוד קובעות התקנות הוראות בעניין אגרות והארכת מועדים.

 

שימת ליבכם מופנית לסמכותו של נשיא בית משפט לקבוע, מטעמים מיוחדים שירשמו, כי הליך מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים לא יידון, או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם - יידון.

 

ככל שיוחלט על הארכת תוקף ההודעה מעבר ליום א', יש בכוונתו של מנהל בתי המשפט לעשות שימוש בסמכות הנתונה לו בתקנה 3(ה) לתקנות אלה ולקבוע סוגי עניינים נוספים שיידונו בבתי המשפט. מחר נפנה אליכם בצורה מסודרת על מנת לגבש יחד רשימה של סוגי עניינים שלדעתכם ראוי לקיים בהם דיונים בנוסף לאלה המפורטים בתקנות.

 

ביחס להליכים דחופים בבתי הדין לעבודה, מאחר ובתי הדין לעבודה לא נכללים בצו שהוצא אתמול לגבי פעילות בתי המשפט להיום (15.3), אזי הדיונים מתקיימים היום בבתי הדין לעבודה כרגיל. יחד עם זאת, ככל שיוגשו בקשות פרטניות  לגבי דחיית מועד דיון, הן ישקלו באופן ליברלי. גישורים בבית הדין - מבוטלים. אנו מטפלים בהכללת בתי הדין לעבודה במסגרת הכוללת.

 

עדכונים באשר לשאר בתי המשפט, בתי הדין, ועדות ערר וכד', אלו יובאו לידיעתכם ברגע שיתקבלו לגביהם החלטות מתאימות על ידי הגורמים המוסמכים.

 

היום צפויה הממשלה לדון בסדרה של תקנות לשעת חירום בעניינים שונים אשר ישפיעו על מהלך הדיונים בבתי המשפט ובכלל זה קיום דיוני הארכות מעצר (לרבות עררי מעצר ובקשות לעיון חוזר) בהיוועדות חזותית, שיחות ועידה טלפוניות או אמצעי טכנולוגי אחר, דיוני הארכות מעצר של החייבים בבידוד בית בהעדרם, צמצום הדיונים בוועדות השחרורים ועוד.

 

בברכת חברים ובריאות שלמה,

 

אבי חימי, עו"ד

ראש לשכת עורכי הדין בישראל

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון