בקשות ותשובות - תש"פ

תלונות אנונימיות לוועדות האתיקה

10.03.2020

מועד קבלת הבקשה: 1.10.2019
מועד המענה: 31.10.2019
 
 
 
קובץ להורדה
_310121101V6.pdf ישראל שמיר - מענה לבקשה על פי חוק חופש המידע - תלונות אנונימיות לוועדות האתיקה - בקשה מספר 174033.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון