המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 16.2.2020, כ"א בשבט התש"פ, בבית הלשכה בחיפה

05.03.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. אתיקה מחוז תל אביב – הצעת פתרון.
2. תקציב מחוזות הלשכה.
3. מינוי חברי/ות ועדת אתיקה ארצית.
4. העברת פוליסות קולקטיביות על שם הלשכה.
5. נוהל הגשת דוחות כספיים של המחוזות ואישורם לצורך הגשה לגורמי חוץ.
6. אמנה לקידום שוויון הזדמנויות בעבודה לעורכי דין על בסיס מגדר והורות.
7. אישור מינויה של עו"ד ענת בירן כנציגת הלשכה בוועדה המייעצת לרשם המתווכים.
8. פניית ועדת איסור הלבנת הון בבקשה לאישור להצטרף כידיד בית משפט לד"נ בעניין בלווא.
9. תוספת מינויים לנשיאויות הוועדות המקצועיות.
10. אישור נהלי הלשכה.
11. נוהל הסדרת טיפול בבקשות לפטור על בסיס ותק מקצועי בחו"ל.
12. אישור התאמת פרמיה – ביטוח רפואי קבוצתי בחברת הראל לחברי לשכת עורכי הדין ובני משפחותיהם.
13. אישור נהלי לשכה לתקן איזו 27001 ותקן איזו 90001.
14. שיתוף פעולה אתר ביאקטיב – שכר מצווה.
15. אישור מינוי בורר
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_16_february_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון