הודעות ועדכונים

הדרכות שידוך יציב - הרשמה להדרכות

12.03.2020

צוות מחוז חיפה

 
הותקנה הוראת שעה המחייבת רישום למערכת שידוך יציב לשם קיום ראיונות למתמחים

ביום 4/2/2020 חתם שר המשפטים על הוראת שעה בעניין תיקון הכללים בעניין רישום מתמחים ופיקוח על התמחות
הוראת השעה מחייבת למועד הראיונות הקרוב
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון