המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 6.1.2020, ט’ בטבת התש"פ, בבית הלשכה בתל אביב

20.01.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. החברה הכלכלית המועצה הארצית ביושבה כאסיפה כללית.
2. קביעת מספר חברי ועדת האתיקה של מחוז מרכז.
3. הקלות בתהליך הרישוי לעורכי דין עולים חדשים.
4. כללי ועדות סטטוטוריות.
5. אימות תצהירים באמצעות היוועצות חזותית.
6. בקשה להצטרפות הלשכה לעתירה לבג"ץ בעניין נוהל הזדהות בפני שוטר.
7. הגבלת זכות הייצוג על ידי עורך דין בהליך הרחקת שוהים מישראל.
8. הצעת חוק שליחת יד בכספי לקוח (תיקוני חקיקה), התש"ף- 2019.
9. אישור התאמת פרמיה ביטוח רפואי קבוצתי בחברת הראל לחברי לשכת עורכי הדין – ובני משפחותיהם.
10. שונות.
 
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_6_january_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון