פרסומי רשות האכיפה והגבייה

הארכת תוקפה של הוראת השעה בעניין מסלול מזונות

19.01.2020

עו"ד ענת ליברמן, סגנית היועצת המשפטית של רשות האכיפה והגבייה

בהתאם להוראות סעיף סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת ובנסיבות הקיימות, מוארך תוקפו של פרק א’2 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 עד ליום 16 ביוני 2020.

פרק א'2 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 (להלן- החוק), אשר נקבע במסגרת תיקון 42 לחוק, עניינו "הוצאה לפועל במסלול מזונות- הוראת שעה".

 

הפרק נקבע בהוראת שעה לשש שנים. הוראת השעה עתידה להסתיים ביום ו' בשבט התש"פ (1 בפברואר 2020).

 

ב- 12 בדצמבר 2019 החליטה הכנסת העשרים ושתיים על התפזרותה לפני תום תקופת כהונתה.

 

סעיף 38 לחוק יסוד: הכנסת קובע-

 

"כל חיקוק שתוקפו היה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החליטה להתפזר, או תוך שלושת החודשים הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת- יעמוד בתוקפו עד תום שלושת החדשים האמורים".

 

בהתאם להוראות סעיף זה ובנסיבות הקיימות, מוארך תוקפו של פרק א'2 לחוק עד ליום 16 ביוני 2020. 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון