המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 15.12.2019, י"ז בכסלו התש"פ, בבית הלשכה בתל אביב

14.01.2020

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. החברה הכלכלית.
2. שונות.
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_15_december_2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון