הודעות דוברות הלשכה

בעקבות פניית הוועדה להגנת המקצוע: המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה לא אפשרה למהנדס אזרחי לייצג לקוחות בפניה ודרשה מהתובע להיות מיוצג על ידי עו"ד

07.01.2020

דוברות הלשכה

בדיון שהתקיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה, אושרת ארפי מוראי, לא אפשרה לו המפקחת לייצג בתיק, ודרשה מהתובע להיות מיוצג ע"י עו"ד, אם רוצה להמשיך בתביעה או שינהל את ההליך בעצמו.

אל הוועדה להגנת המקצוע בראשותו של המשנה לראש הלשכה, עו"ד יוסף ויצמן, הגיעה תלונה על כך שמהנדס אזרחי מייצג לקוח בהליכים משפטיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה. לתלונה צורף כתב התביעה שנחתם על ידי הנילון לצד תוארו כמהנדס אזרחי וכן ייפוי כוח שנמסר על ידי לקוחותיו, ובו מאשרים את היותו מייצגם בתיק (ייפוי הכוח מאומת על ידי עו"ד).

 

הוועדה שלחה אל הנילון מכתב התראה בגין חשד להסגת גבול מקצוע עריכת דין. העתק של המכתב הופנה על ידי הוועדה למפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה.

 

למפקח על רישום מקרקעין סמכות של שופט שלום לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין, ובהיותו גוף בעל סמכות שיפוטית נאסר הייצוג בפניו שלא על ידי עורכי דין מכוח סעיף 20(1) לחוק לשכת עורכי הדין.

 

בדיון שהתקיים בפני המפקחת על רישום המקרקעין בפתח תקווה, אושרת ארפי מוראי, לא איפשרה לו המפקחת לייצג בתיק, ודרשה מהתובע להיות מיוצג ע"י עו"ד, אם רוצה להמשיך בתביעה או שינהל את ההליך בעצמו.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, בירך על ההחלטה ואמר, כי זהו אחד הפתרונות היעילים למאבק בהסגת גבול המקצוע. חשוב שנושאי תפקיד שיפוטי יעמדו על המשמר וימנעו ממי שאינו רשאי ומוסמך מלייצג בפניהם, שכן טובת הציבור לקבל שירותים משפטיים רק על ידי הגורמים המוסמכים בחוק.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון