הודעות דוברות הלשכה

לשכת עורכי הדין הגישה תביעה בבימ"ש המחוזי בת"א נגד רו"ח דורון יניב, המציע שירותים של רישום ופירוק חברות, כיוון שמדובר בפעילות שיוחדה לעורכי דין

07.01.2020

דוברות הלשכה

על פי כתב התביעה, מפרסם הנתבע את עצמו באינטרנט כמומחה ברישום חברות ברשם החברות, כאשר השירות כולל, בין היתר, הכנת תקנון החברה, שהינו מסמך משפטי לכל דבר ועניין. כמו כן, פרסם הנתבע שהוא המשרד המוביל בארץ בנושא פירוק חברה ברשם החברות, כשעל פי הפרסום, כולל השירות מטעמו פעולות משפטיות כמו: הכנת תצהירים על כושר פירעון החברה, זימון ישיבות בעלי מניות לפירוק החברה, הכנת פרוטוקולים על פירוק החברה, מינוי מפרק לחברה וכיו"ב.

הוועדה להגנת המקצוע בלשכת עורכי הדין, בראשותו של עורך הדין יוסף ויצמן, הגישה ביום 30.12.19 תביעה למתן צו מניעה קבוע בבימ"ש המחוזי בתל אביב נגד רו"ח דורון יניב מרמת גן, המציע שירותים של רישום והקמת חברות לצד שירותים של פירוק חברות (ת"א (ת"א) 70691-12-19).

 

על פי כתב התביעה, מפרסם הנתבע את עצמו באינטרנט כמומחה ברישום חברות ברשם החברות, כאשר השירות כולל, בין היתר, הכנת תקנון החברה, שהינו מסמך משפטי לכל דבר ועניין. כמו כן, פרסם הנתבע שהוא המשרד המוביל בארץ בנושא פירוק חברה ברשם החברות, כשעל פי הפרסום, כולל השירות מטעמו פעולות משפטיות כמו: הכנת תצהירים על כושר פירעון החברה, זימון ישיבות בעלי מניות לפירוק החברה, הכנת פרוטוקולים על פירוק החברה, מינוי מפרק לחברה וכיו"ב.

 

הנתבע אף פרסם שהוא מחובר אונליין לרשם החברות ולכן לקוחותיו יזכו לאגרת רישום מופחתת. מבירור שערכה הלשכה עם נציגת רשם החברות עולה, כי הנתבע מבצע הטעייה בפרסום, כיוון שרק עורך דין בעל כרטיס חכם יכול לרשום חברה באופן מקוון (אונליין) עבור לקוחות.

 

לטענת הלשכה, פעילותו של רו"ח דורון יניב מהווה הסגת גבול המקצוע לפי סעיף 20 לחוק לשכת עורכי הדין. על פי סעיף 20(2) לחוק הלשכה ייצוג אדם אחר וכל פעולה אחרת בשמו לפני רשם החברות יוחדו לעו"ד. יתירה מכך, סעיף 20(3) לחוק אוסר על מי שאינו עורך דין עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר.

 

הלשכה מסתמכת גם על פסה"ד בפרשת פיצוי נמרץ (לשכת עורכי הדין נ. פיצוי נמרץ ואח' בת.א. (י-ם) 4033/02), שקבע כי רשם החברות הינו אחד מהגופים המנויים במפורש בסעיף 20(2) לחוק. לכן, פניה לרשם החברות בבקשה לרשום חברה בשם לקוחות של מי שאינו עו"ד היא פעולה אסורה. עוד נקבע בפסק הדין, כי ביצוען של פעולות אחרות הכרוכות בהקמת חברה, כדוגמת ניסוחו של תקנון או ניסוח הצהרה של הדירקטורים הראשונים בדבר נכונותם לכהן כדירקטורים, נופלות בגדריו של האיסור הקבוע בסעיף 20(3) לחוק הלשכה, שעניינו עריכת מסמכים בעלי אופי משפטי בשביל אדם אחר.

 

הלשכה תובעת באמצעות עו"ד ערן זהר ממשרד עוה"ד עדני-זהר, כי יינתן צו מניעה, שיאסור על הנתבע לתת שירותים משפטיים ולפרסמם, ובפרט שייאסר עליו, בין בעצמו ובין באמצעות חברים, לייצג אדם אחר או לעשות כל פעולה בשמו לפני רשם החברות. כמו כן, התבקש צו המחייב את הנתבע להודיע ללקוחותיו שאינו נותנן שירותים אלה ולהסיר את כל הפרסומים הבעייתיים מטעמו בנושא.

 

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, אמר: למרבה הצער, גם התחום של רישום, הקמה ופירוק חברות מהווה כר נרחב לפעילות של מסיגי גבול המקצוע, וזאת על אף הוראת חוק מפורשת המגובה בפסיקה שאוסרת מתן שירותים אלה על ידי מי שאינו עורך דין. אני מקווה, כי בית המשפט ישים לכך סוף, וימנע מגורמים בלתי מוסמכים לתת שירותים משפטיים באופן המנוגד להוראות הדין.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון