הודעות ועדכונים

טבלת תעריפי דמי החבר לשנת 2020

06.01.2020

מחלקת קשרי חברים

לנוחיות החברות/ים, להלן טבלת התעריפים לתשלום דמי החבר, כפי שנקבעו על ידי המועצה הארצית של הלשכה.
תעריפי דמי חבר לשנת 2020
 
 
 קבוצת גיל/ותק  הוסמכו בשנים/נולדו לפני   מרישיון  עד רישיון  למשלמים עד 15.01.2020  למשלמים מ- 16.01.2020
           
 ותק מעל 3 שנים  2016 ומטה  8195  77404  966 ₪  1,112 ₪
           
 ותק עד 3 שנים  2019-2017  77405  85982  576 ₪  666 ₪
           
 הסמכה עד 28/2/2020  דצמבר 2019  85983  ומעלה  576 ₪  666 ₪
           
 מעל גיל 67  31.12.1953  ------  ------  250 ₪  290 ₪
           
 מוסמכי מרץ 2020      ------    200 ₪
 
 
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון