הודעות דוברות הלשכה

63% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במחזור חורף 2019 עברו בהצלחה את הבחינה

30.12.2019

דוברות הלשכה

ראש לשכת עורכי הדין, עו"ד אבי חימי, מסר עם פרסום התוצאות:
"אני מברך את המצטרפים החדשים למשפחת עורכי הדין בישראל ומאחל להם הצלחה בדרכם החדשה. בחודשים הקרובים נקבל את המלצות הוועדה בראשות כבוד השופט דוד חשין, לבחינת הסמכת עורכי הדין, ואין לי ספק שמסקנותיה יובילו להסדרה של תהליך זה. כך נוכל לשמור על איכות מקצוע עריכת הדין ובמקביל ליצור מסלול הכשרה מתאים וראוי למי שמבקש להצטרף למשפחת עורכי הדין בישראל. אני קורא לכל אחת ואחד מהם ליטול חלק במגוון הרחב של הפעילויות שמעמידה הלשכה לציבור עורכי הדין."

63% מכלל הנבחנים שניגשו בפעם הראשונה לבחינת ההסמכה של לשכת עורכי הדין במחזור חורף 2019 עברו בהצלחה את הבחינה

 

ביום 12.12.19 נערכה בירושלים בחינת ההתמחות בכתב של לשכת עורכי הדין. להלן הנתונים הראויים לציון בקשר עם הבחינה:

לבחינה ניגשו 2,492 מתמחות ומתמחים.

1,368 מתמחים ניגשו לראשונה לבחינה ואחוז המעבר שלהם עומד על 63%

479 נבחנים ניגשו לבחינה בפעם השנייה. מהם עברו 22% בלבד.

645 נבחנים ניגשו לבחינה פעם שלישית ומעלה ומהם עברו 36% בלבד.

 

התפלגות הישגי כלל המתמחים/ות שניגשו לבחינה מפורטת בטבלה שלהלן:

 

אחוז העוברים פעם ראשונה

ציון ממוצע כללי

אחוז

העוברים כללי

מספר הנבחנים

שם המוסד

94

69.3

94

127

אוניברסיטה העברית

89

67.0

86

100

אוניברסיטת תל-אביב

88

67.0

85

284

המרכז הבינתחומי

89

66.9

85

46

אוניברסיטת בר-אילן

83

64.8

74

53

אוניברסיטת חיפה

68

61.4

64

28

מכללת ספיר

74

60.7

59

116

המכללה למינהל

40

56.3

47

49

המרכז האקדמי פרס

47

55.9

39

234

המרכז האקדמי למשפט ולעסקי

46

55.9

38

753

הקריה האקדמית (קרית-אונו)

31

57.4

35

34

המכללה האקדמית צפת

37

55.5

32

184

מכללת נתניה

32

53.9

31

195

שערי משפט

45

49.6

28

36

עולים

19

51.4

20

118

המכללה האקדמית כרמל

9

48.4

17

133

ישראלי שלמד בחו"ל

-

44.5

0

2

כללי

 

58.1

48

2492

כל הנבחנים

 

 

תוצאות הבחינות לפי מספר הפעמים שנבחנים ניגשו לבחינה:

 

מספר הפעמים

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

ראשונה

1368

63

61.5

שנייה

479

22

54.2

שלישית ומעלה

645

36

55.3

כל הנבחנים

2492

48

58.1

 

 

תוצאות הבחינות על פי מקום התמחות:

 

מקום ההתמחות

מספר הנבחנים

אחוז העוברים

ציון ממוצע

משרד פרטי

1900

44

57

בית משפט

102

70

63.8

פרקליטות מחוז/מדינה

203

72

64.1

פרקליטות צבאית/משטרה

45

58

61.2

ממשלה/רשות מקומית/מוסד

199

47

58

אחר

43

53

59.2

סה"כ

2492

48

58.1

 

בתאריך 12/12/2019 התקיימו בחינות הסמכה של לשכת עורכי הדין. לבחינות ההסמכה נגשו בסה"כ 2,492 מתוכם עברו את הבחינה בהצלחה 1,198.

 

מועד חורף 2019 אופיין בשתי בחינות, האחת במתכונת הרגילה אליה ניגשו 2,212 נבחנים. במתכונת המיוחדת שאפשרה לנבחן לבחור מטלת ניסוח בלבד - 262 נבחנים בחרו באופציה זו, ומתכונת משולבת מצומצמת – 18 נבחנים בחרו באופציה זו.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון