מידע כללי וחקיקה

הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים - Alexandra H. Kuperman Kelner

24.12.2019

יהודית ליאני, עורכי דין זרים Foreign Lawyers

מתוקף כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012 הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים. התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו.

24 דצמבר 2019

 

ל ש כ ת   ע ו ר כ י   ה ד י ן   ב י ש ר א ל

המועצה הארצית

חוק לשכת עורכי הדין, תשכ"א- 1961

כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות) התשע"ב- 2012

הודעה בדבר שמות מועמדים להירשם במאגר עורכי דין הזרים

 

 

Alexandra H. Kuperman Kelner    

 

 

התנגדות לפי סעיף 5 לכללים הנ"ל לרישום עורך דין זר תוגש בכתב תוך 21 יום מתאריך הודעה זו בפירוט הנימוקים לדוא"ל: judit@israelbar.org.il 

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון