המועצה הארצית

תקציב הלשכה לשנת 2020

18.12.2019

צוות האתר

מצ"ב תקציב הלשכה לשנת 2020 כפי שאושר על ידי המועצה הארצית בישיבתה מיום 10.12.2018.
 
 
קובץ להורדה
israelbar_budget_2020.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון