בחינות הסמכה

בחינת הסמכה מועד חורף 2019 שאלונים ופתרונות

30.12.2019

מדור בחינות הסמכה

להלן שאלוני ופתרונות חלקים א’, ב’ ו- ג’ של בחינת ההסמכה - מועד חורף 2019.
להלן שאלונים ופתרונות מועד חורף 2019
 
מועד רגיל:
 
שאלון דיוני                                           פתרון וסימוכין דיוני
 
שאלון מהותי                                     פתרון וסימוכין מהותי
 
 
מועד מיוחד:
 
שאלון דיוני                                             פתרון דיוני
 
שאלון מהותי                                            פתרון מהותי
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון