הודעות וחדשות

הודעה בדבר מועד תחילת הראיונות והמועד הראשון לקבלה להתמחות

10.12.2019

מחלקת מתמחים

מועד תחילת הראיונות לשנת 2020 יהיה יום שני, כ’ באדר התש"פ, 16.3.2020. המועד הראשון לקבלה להתמחות יהיה יום חמישי, א’ בניסן התש"פ, 26.3.2020.

מכוח סמכותה לפי סעיף 1א לכללי לשכת עורכי הדין (רישום מתמחים ופיקוח על התמחות), התשכ"ב-1962*, מודיעה בזאת לשכת עורכי הדין בישראל כי:

  • מועד תחילת הראיונות לשנת 2020 יהיה יום שני, כ' באדר התש"פ, 16.3.2020.
  • המועד הראשון לקבלה להתמחות יהיה יום חמישי, א' בניסן התש"פ, 26.3.2020.

*תיקון לכללים נחתם על ידי ראש לשכת עורכי הדין ויו"ר המועצה הארצית עו"ד אבי חימי, ועל ידי שר המשפטים, ועתיד להתפרסם ברשומות בימים הקרובים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון