פרסומי רשות האכיפה והגבייה

פגרת סוכות בלשכות ההוצאה לפועל תחל מיום 13.10.19 – 20.10.19

26.09.2019

עו"ד שמרית רגב שרייבר, דוברת רשות האכיפה והגביה

לשכות ההוצאה לפועל תהיינה סגורות במהלך כל ימי חול המועד. בתקופת הפגרה יינתן מענה למקרים דחופים בלבד.

פגרת סוכות 2019 ברשות האכיפה והגבייה תחול בין התאריכים יום ראשון, יד' תשרי תש"פ, 13.10.19 עד ליום ראשון, כא' תשרי תש"פ, 20.10.19.

 

לשכות ההוצאה לפועל תהיינה סגורות במהלך כל ימי חול המועד.

 

מענה למקרים דחופים בלבד יהיה, כפי שמפורט ומפורסם באתר האינטרנט של הרשות: www.eca.gov.il   כוננים מחוזיים יתנו מענה לבקשות דחופות, המתקבלות באמצעות מוקד המידע, ויועברו להמשך טיפול הכונן המחוזי.

 

על הפונה ליצור קשר עם מוקד המידע של הרשות שמספרו 35592* או 073-2055000 לקבלת הנחיות על אופן הגשת הבקשה.

 

הכונן המחוי יעמוד בקשר עם הפונה לאורך כל תהליך הטיפול בבקשה מקבלת הבקשה ועד למתן החלטה ואופן הטיפול בה.

 

רק בקשות שיועברו בדרך זו יטופלו.

 

להלן שעות פעילות מוקד המידע בחגי תשרי ובחו"ל המועד סוכות:

מועד

תאריך

משעה

עד שעה

ערב ראש השנה

29/09/2019

08:00

12:30

ערב יום הכיפורים

08/10/19

08:00

12:30

ערב סוכות חג ראשון

13/10/19

08:00

12:30

חול המועד סוכות

15-17/10/19

08:00

14:00

ערב סוכות חג שני

20/10/19

08:00

 

המענה האוטומטי במוקד 35592* ימשיך לפעול 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, ויאפשר קבלת מידע כללי ואישי בתיקי הוצאה לפועל. כמו כן, ניתן לצפות במידע באמצעות האזור האישי.

 

 

מענה יינתן למקרים דחופים בלבד, כפי שמפורט בהודעת מנהל רשות האכיפה והגבייה:

 

(1)    בקשה לביטול מימוש כספים כאשר התאריך למימוש הינו במהלך פגרת סוכות או פגרת פסח או חלק מפגרת הקיץ, או יום לאחר תום מועדים אלו;

 

 

 

 

(2) בקשת זוכה להטלת הליך טרם מתן אזהרה;

(3) בקשת חייב לעיכוב או לביטול פינוי מדירת מגורים כאשר מועד הפינוי בתקופת הפגרה או עד 3   ימים לאחר תום הפגרה;

(4) בקשת חייב לביטול עיכוב יציאה מהארץ או הגבלת דרכון אם הדבר מעכב את יציאתו מהארץ     ובלבד שמועד היציאה מהארץ הוא בתקופת הפגרה או עד 3 ימים לאחר תום הפגרה ואם הבקשה הינה בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ, שהיא בשל אחת מהסיבות המפורטות להלן:

א.               הליך רפואי שעל החייב לבצעו בחוץ לארץ ושיש דחיפות בביצועו בתקופת הפגרה;

ב.                הליך רפואי של הורה, אח, אחות, בן, בת, בן זוג של החייב שיש לבצעו בחוץ לארץ ושיש דחיפות בביצועו בתקופת הפגרה תוך פירוט ההצדקה לכך שעל החייב להתלוות לקרוב משפחתו ולא אחר;

ג.                הלוויה של הורה, אח, אחות, בן, בת, בן זוג של החייב;

ד.                דיון משפטי דחוף בחוץ לארץ המצריך את יציאת החייב ובלבד שהצו הדורש את נוכחות החייב התקבל עד 48 שעות לפני מועדי הפגרה;

ה.               פעילות מבצעית מטעם המדינה ומוסדותיה;

ו.                 יציאה של החייב שהינו חייל בודד לביקור משפחתי בחוץ לארץ.

 

(5) בקשה לביטול פקודת מאסר או שחרור ממאסר ובקשות לפקודות מאסר ידניות מסוג מזונות;

(6) בקשת זוכה לעיכוב יציאת החייב מהארץ לפני מתן אזהרה או לאחר מתן אזהרה, ובלבד שצוינו   בתצהיר הסיבות לדחיפות הבקשה;

 (7) תגובה לבקשה דחופה שהוגשה, כאשר המועד להגשתה של התגובה חל בתקופת הפגרה;

(8) התייצבות חייב בלשכה שבה יש רשם תורן בפגרה לחקירת יכולת לפי סעיף 67(א1) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז- 1967 2 (להלן- החוק), או דיון בבקשת חייב לביטול הגבלה לפי סעיף 66א(1) או (2) לחוק ובלבד שהחייב התייצב לפי סעיף 66ג(ב) לחוק בלשכה שבה יש רשם תורן בפגרה;

(9) בקשת זוכה לא מיוצג לביטול הליכים וסגירת תיקים;

(10) דחייה או ביטול  של דיון הקבוע עד 7 ימים לאחר תום הפגרה;

(11) בקשה לעיכוב או ביטול של הליכי הוצאת מיטלטלין;

 (12) בתיקי מזונות – נוסף על העניינים האמורים בפסקאות (1) עד (11), בקשות דחופות שיתקבלו לפי  שיקול דעת מנהל הלשכה ולפי הטעמים שיפורטו בהן.  

(13) בקשה להקטנת קרן חוב שהמועד להגשתה לפי סעיפים 19א ו-19ב לחוק חל בחלק מפגרת הקיץ:

(14) בקשה דחופה לפתיחת תיק משכון- לפי שיקול דעת מנהל מערכת ההוצאה לפועל.

בקשות שאינן בגדר הליכים דחופים ואשר הוגשו במהלך חלק מפגרת הקיץ ייחשבו כבקשות שהוגשו עם סיומה של הפגרה. 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון