המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 20.8.2019, י"ט באב התשע"ט, בבית הלשכה בתל אביב

22.09.2019

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. מינוי ועדת איתור לתפקיד מבקר הלשכה.
2. מינוי ועדת איתור לתפקיד מנכ"ל הלשכה.
3. מינוי ועדת איתור לתפקיד יועץ משפטי ללשכה.
4. מינוי ועדת מנגנון.
5. אישור מורשי חתימה.
6. אישור דוחות כספיים שכר מצווה.
 
 
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_20_august_2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון