בחינות הסמכה

הודעת הוועדה הבוחנת בעניין בחינת הסמכה במועד מיוחד - 12.12.2019

03.11.2019

זכאים להיבחן במועד המיוחד מי שנבחנו באחת (או יותר) מבחינות ההסמכה שנערכו ביום ה’ בטבת התשע"ט (13.12.18), י"א בתמוז התשע"ח (24.6.18) או כ"ב בכסלו התשע"ח (10.12.17), נכשלו בה, וקיבלו ציון שבין 50 ל-59 אחוזים מן הציון הכולל באחת מן הבחינות שביצעו. 
 
קובץ להורדה
bar_exam_december_2019_special_date_examinatory_comittee_notice.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון