מכרזים

מכרז פומבי מספר 7/2019 - מענה לשאלות הבהרה

16.09.2019

לשכת עורכי הדין בישראל

להלן תמצית השאלות שהופנו ללשכת עורכי הדין בקשר עם המכרז הנדון והמענה להן.

מסמך זה הינו חלק ממסמכי המכרז. יש להגיש מסמך זה כאשר הוא חתום בחתימת ידו של המציע ובחותמת חברת המציע יחד עם שאר מסמכי המכרז, וזאת לאות הסכמתו ואישורו של המציע את האמור במסמך זה.

 

למסמך המלא לחצו כאן

 

 

קובץ להורדה
amplification_and_lighting_tender_7-2019_clarifications.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון