המועצה הארצית

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום 16.7.2019, י"ג בתמוז התשע"ט, בבית הלשכה בנצרת

05.09.2019

עו"ד דנה בלום, מרכזת המועצה הארצית

על סדר היום:
1. דברי פתיחה ראש הלשכה.
2. דברי שר המשפטים ח"כ אמיר אוחנה.
3. פרידה מחברי המועצה היוצאת.
4. מינוי ועדת התמחות.
5. מינוי ועדת ביקורת.
6. הסמכת ועדת ההתמחות כוועדת חברות בלשכה (דיון בבקשות לחידוש חברות).
7. מינוי ועדת כספים.
8. הצעת מינוי חברי צוות לקביעת כללי מינוי ועדות סטטוטוריות.
9. הצעת תיקון כללי לשכת עורכי הדין (מספר חברי בתי הדין המשמעתיים), התשנ"ט-1999 .
10. הצעת תיקון כללי לשכת עורכי הדין (המספר הכולל של חברי ועדת האתיקה), התש"ע-2009.
11. בוררים אישור -נוהל מינוי.
12. בקשת אישור נקיטת הליכים משפטיים בתיק הסגת גבול המקצוע - שחם הישגים בע"מ.
13. אישור מינוי ד"ר שרון שקרג’י לוועדה הבוחנת.
14. שונות.
 
קובץ להורדה
Israel_Bar_Association_National_Council_protocol_16_july_2019.pdf
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון