בחינות הסמכה

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים - מועד קיץ 2019

15.08.2019

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד קיץ 2019

 

הוועדה הבוחנת בראשות כבוד השופט שאול שוחט התכנסה ביום 14.8.19 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 27.6.19.

לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות: 

 בפרק ב' – דין דיוני:

שאלה 8 בגרסה 1 (38 בגרסה 2 ) – נפסלה. 

שאלה 20 בגרסה 1 (26 בגרסה 2) – נפסלה.

 

בפרק ג' – דין מהותי:

שאלה 34 – תשובה ג' הוכרה כתשובה נכונה נוספת. 

 

החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלות אלה ובין אם לא.

לא תשלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר שהגיש. 

החלטת הוועדה הבוחנת הינה סופית והוועדה לא תדון בעררים חוזרים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון