מאמרים וכתבות

ריבוי עורכי דין שמייצגים ללקוח

אדם מגיע לעו"ד וטוען שיש לו עו"ד אך הוא רוצה שעורך דין נוסף ייצג אותו. האם מותר לעורך החדש לקבל את הלקוח?

כללי האתיקה המקצועית אינם עוסקים בכך באופן ישיר. ס' 27 לכללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית) קובע: "עורך דין שקיבל עניין לטיפולו וידוע לו כי אותו עניין מטופל על ידי עורך דין אחר, ימסור לעורך הדין האחר, בלא דיחוי, הודעה ולפיה העניין הועבר לטיפולו ויוודא את מסירת ההודעה".

 

סעיף זה עוסק במצב שלקוח מחליף את עורך דינו ושוכר עו"ד אחר תחתיו. בעבר אסור היה לו לעשות כן ללא הסכמת עורך הדין המוחלף אך בג"צ ביטל את הדרישה, וקבע שדי בכך שעורך הדין החדש יודיע לקודמו על ההחלפה (בג"ץ 4330/93 פריד גאנם נ' ועד מחוז תל-אביב של לשכת עורכי הדין, נ(4) 221 (1996)

 

מה הדין אם כך כאשר הלקוח רוצה להוסיף עורכי דין לייצוג?

 

לדעתי אין שום מניעה שאדם ישכור לעצמו כמה עורכי דין שהוא רוצה. ראשית, הזכות לעורך דין קבועה בסעיף 22 לחוק לשכת עורכי הדין. זכות זאת הוכרה כזכות חוקתית על ידי ביהמ"ש העליון, וזכות חוקתית יש לפרש בהרחבה.

 

שנית, חופש העיסוק של עורך הדין שגם הוא זכות חוקתית (ראו פסק דינו של כב' השופט בך בפרשת גאנם הנ"ל).

 

שלישית, חופש החוזים. מותר לאדם להתקשר בעסקאות עם מי שירצה למעט באותם מקרים שהוחרגו בחוק.

 

יחד עם זאת, ריבוי עורכי דין שנעשה בצורה לא ראויה עלול לגרום לתקלה הן ללקוח והן לעורך הדין. במה דברים אמורים? נניח שהלקוח שוכר עורך דין נוסף לביצוע פעולה מסוימת שכבר נעשתה על ידי עורך הקודם. השגה למס הכנסה למשל. לפני פקיד השומה מונחת השגה ועורך הדין החדש מגיש השגה נוספת. יש בכך כדי לגרום מבוכה לעורך הדין הראשון, שלא ידע על "הרכש החדש", ובעיקר להזיק ללקוח. ההשגה עלולה לכלול טענות שסותרות את ההשגה הקודמת ולפגוע בלקוח, או בכלל ליצור אנדרלמוסיה שתקשה על קבלת החלטה בעניינו. הוא הדין בכל פעולה שתיעשה ללא תיאום עם עורך הדין הראשון.

 

לדעתי עורך הדין רשאי לקבל לטיפולו ענין שכבר נמצא בטיפול עורך דין אחר, בתנאי שיודיע לראשון שהוא מייצג את הלקוח. תנאי נוסף הוא שיעבוד בתיאום עמו. אין צורך לומר שדרישה זאת היא הדדית וחלה על שני עורכי הדין.

 

עורכי דין שמייצגים יחד את הלקוח חייבים לעבוד בתיאום ולהימנע מכל פעולה שעלולה להזיק ללקוח.

 

קבלת לקוח ללא מסירת הודעה מתאימה לעורך הדין והפתעתו, או פעולות חד צדדיות ללא תיאום בין עורכי הדין עלולות להגיע לכדי עבירת משמעת.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון