מאמרים וכתבות

היבטים על ייפוי כוח מתמשך מול אפוטרופסות

לעולם האפוטרופסות וניהול ענייניו של אדם שהפך לבלתי כשיר נכנס שחקן חדש - ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לכל אדם בגיר להחליט מראש עבור עצמו. מה ההבדלים המהותיים והיתרונות של ייפוי כוח מתמשך לעומת אפוטרופסות ומדוע כדאי לבחור בייפוי כוח מתמשך?

הבדלים מהותיים ועקרוניים

בקרב הציבור קיים בלבול בהבנת הליכי מינוי אפוטרופוס לעומת מינוי אדם כמיופה כוח באמצעות עריכת ייפוי כוח מתמשך. להלן כל ההבדלים, והיתרונות:

 

מינוי אפוטרופוס

המינוי נעשה באמצעות הגשה של בקשה לבית משפט ובה פירוט הסיבה לבקשה והאם נדרש אפוטרופוס זמני או קבוע, ונדרשת הסכמה בכתב של המעגל הקרוב של בני המשפחה. המינוי מתבצע על ידי בית המשפט עם מעורבות מלאה של המדינה באמצעות אנשי רווחה, וכאשר בית המשפט משתכנע שהאדם אינו מסוגל יותר לדאוג לעצמו ולנהל את חייו באורח עצמאי ושהאדם שאת מינויו מבקשים – ראוי לתפקיד. בהליך זה, לאדם עבורו ממנים אפוטרופוס אין מקום להביע את דעתו או רצונו (מאחר ואינו כשיר כבר). בית המשפט קובע האם למנות אפוטרופוס זמני או קבוע, לגוף ו/או לרכוש, ומחליט מי יהיה האפוטרופוס. משנעשה המינוי, נשללות זכויות יסוד של מי שמונה לו אפוטרופוס.

 

בשורה התחתונה: מינוי אפוטרופוס נעשה מעל ראשו של האדם בו מדובר וזהו הליך כוחני ושולל זכויות וחירות. הבקשה למינוי מוגשת ברוב המקרים על ידי בני המשפחה. המינוי הוא גורף באופן שאם מונה אפוטרופוס לענייני רכוש, מדובר על כל הרכוש בלי כל מגבלה, וכך לענייני גוף.

 

ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יכול להיעשות בכל שלב בחיי האדם,  בעודו כשיר לעשות כך. האדם הממנה בוחר בעצמו את מיופה הכוח שברצונו למנות, אחד או יותר, בהחלטה עצמאית ובחירה חופשית. המינוי נערך מול עו"ד המוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך, ומופקד על ידי עורך הדין באופן מקוון לעת הצורך כאשר האדם בו מדובר שולט על כל התהליך וגם רשאי לחזור ממנו בכל עת. בעת הצורך, כאשר האדם מגיע למצב שבו הוא כבר אינו כשיר ולמעשה אינו יכול לקבל החלטות בעצמו על עצמו, ניתן יהיה להכניס אותו לתוקף באופן מיידי וללא מעורבות שיפוטית וללא צורך בעורך דין (בשלב ההכנסה לתוקף).

 

בשורה התחתונה: המינוי נעשה על ידי המייפה (הממנה) עצמו, שקובע, בעודו צלול, את זהות האדם (או כמה), שיטפל בענייניו כשלא יוכל לעשות זאת בעצמו, ואף יכול להורות לאותו אדם כיצד לפעול וכיצד לטפל. הממנה יכול גם להחליט באילו עניינים יטפל מיופה הכוח ובאילו לא וביכולתו להורות ולבחור שלושה תחומים ולהגדירם: רכוש, אישיים , אישיים רפואיים.

 

תחומי אחריות האפוטרופוס/מיופה הכוח

אפוטרופסות: האפוטרופסות הינה בשני עניינים: אפוטרופוס לגוף שתפקידו לדאוג לענייניו האישיים של האדם, כמו מגורים, מיצוי זכויות, תזונה ביגוד, השתלבות בקהילה וכיוצ"ב, וכן, טיפול בעניינים רפואיים, כמו קבלת החלטות על מתן טיפול רפואי מסוים, ניתוח, וכדומה. אפוטרופוס נוסף, או אותו אפוטרופוס, יטפל גם בענייני רכוש, למשל ניהול חשבון הבנק של האדם, תשלום חשבונות, הסדרת חובות, ניהול השקעות ונכסים וכדומה. ברגע שמונה אפוטרופוס, נשללת לחלוטין כשירותו המשפטית של האדם בנושאים להם אחראי האפוטרופוס.

 

בשורה התחתונה: אפוטרופוס יכול לנהל ולקבל החלטות עבור האדם בכל תחומי החיים ומבלי שתהיה לאדם סמכות משפטית להחליט אחרת.

 

ייפוי כוח מתמשך: תחומי האחריות של הממונה הם בהתאם להנחיות הממנה. הם נקבעים מראש לפי רצון הממנה, ובכל נושא שיש לו חשיבות עבורו. מיופה הכוח יכול להיות אדם אחד, או מספר אנשים, שלכל אחד תחום אחריות אחר. למשל, ייפוי כוח רפואי, בו הממנה יחליט מי יהיה רופא המשפחה שלו, הסכמה לניתוחים וכדומה. בעוד שבייפוי כוח לענייני רכוש יטפל מיופה הכוח לענייני רכוש בניהול כספיו, מתנות כספיות, תרומות, השקעות וכדומה, של הממנה. התחום השלישי הוא לעניינים אישיים (שאינם רפואיים) וזה כולל את כל תחומי רווחתו של הממנה, לרבות היכן יגור, מי יטפל בו, כיצד תיראה שגרת יומו וכדומה החלטות שניתן להגדיר ולהנחות לגביהן מראש.

 

בשורה התחתונה: מיופה כוח באמצעות ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם הממנה לקבל החלטות הנוגעות לענייניו מבעוד מועד ולדעת שבבוא העת יבוצעו במלואן על ידי מיופה הכוח ובהתאם להנחיותיו ורצונו.

 

חופש הבחירה

אפוטרופסות: אדם שמונה לו אפוטרופוס אינו שותף בהחלטה על מינוי זה או על קביעת זהות האפוטרופוס. הליך זה נעשה כאשר האדם כבר אינו כשיר לקבל החלטות ו/או לדאוג עצמאית לענייניו. זכות הבחירה לניהול עניינים אלו נשללת ממנו לחלוטין ברגע בו אישר בית המשפט מינוי אפוטרופוס.

 

בשורה התחתונה: לא קיים כל חופש בחירה של האדם ואין לו שליטה.

 

ייפוי כוח מתמשך: אדם עושה בעצמו ייפוי כוח מתמשך, בעודו כשיר וצלול. הבחירה בידיו את מי למנות לניהול ענייניו בבוא העת, תחומי הניהול של מיופה הכוח בו בחר, כולל ירידה לדקויות ולפרטים הקטנים ביותר בכל תחום. הוא יכול להחליט על מיופה כוח אחד שיטפל בכל ענייניו, או מספר אנשים ביחד, או כל אחד לתחום אחר, אשר הממנה סבור שבו הוא יתפקד הכי טוב וכך הממנה סמוך ובטוח שיטפלו בו בנאמנות ובקפדנות, כמוגדר מראש בייפוי הכוח המתמשך.

 

בשורה התחתונה: חופש הבחירה לבצע החלטות הנוגעות לחייו, בריאותו, כספו ואורחות חיים, מצוי בידי הממנה עצמו ובמקביל קיימת גם חובה חוקית ליידע אותו ולהיוועץ בו לפני כל החלטה חשובה, וכמובן החובה, על פי החוק החדש, לבצע את התפקיד על פי הנחיות מקדימות שהוא נתן ופירט בייפוי הכוח המתמשך.

 

חירות וכבוד האדם

אפוטרופסות: מינוי אפוטרופוס הוא הליך ששולל את זכות האדם להחליט, לבחור ולטפל בענייניו. יש בהליך זה פגיעה קשה בחירות וכבוד האדם.

 

בשורה התחתונה: האדם אינו יודע מי האפוטרופוס, הבקשה למינוי כזה נעשית על ידי בני המשפחה, שאולי חלוקים בדעותיהם בדרך בה יש לטפל בו, ההחלטות – וביצוען - הן של בית המשפט בלבד. לעתים מוגשת הבקשה אפילו לא על ידי בני המשפחה.

 

ייפוי כוח מתמשך: התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, שיצר והסדיר ייפוי כוח מתמשך, מאפשר לכל אדם לשמור על חירותו וכבודו. הוא חופשי לקבל החלטות הנוגעות לו, לגופו, לרכושו ונפשו בעודו צלול, באופן שישמור על כבודו העצמי עד יומו האחרון. הוא מגדיר מראש כיצד יבוצעו הוראותיו והחוק מחייב את מיופי הכוח ליידע אותו ולהיוועץ בו גם כאשר אינו כבר מבין בעניין, מתוך ידיעה שברוב המקרים לאנשים נותרת תבונה בסיסי להביע דעה מושכלת גם אם הם כבר אינם מסוגלים לעבד מידע מורכב ולהחליט בעניין שקשה להבין בו.

 

בשורה התחתונה: ייפוי כוח מתמשך הוא הליך שאינו פוגע באדם, בחירותו וכבודו, בהיותו היחיד שיקבע מראש מי ואיך יקבל החלטות הנוגעות לו, בנושאים בריאותיים, רכושיים ואישיים, תוך שמירת חובת יידוע והיוועצות כקבוע בחוק.

 

פרוצדורה

אפוטרופסות: כדי למנות אפוטרופוס יש להגיש בקשה לבית משפט ובתוספת מסמכים התומכים בבקשה. מינוי האפוטרופוס נעשה על ידי בית המשפט, שגם רשאי לבטל את המינוי, במידה ולדעת בית המשפט האפוטרופוס לא ביצע את תפקידו כראוי, או מכל סיבה אחרת שימצא לנכון בית המשפט. האפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו, אבל ההתפטרות תקבל תוקף, רק אם בית המשפט אישר אותה. הליך מינוי אפוטרופוס כרוך בתשלום אגרה לבית המשפט. האפוטרופוס כפוף לחובת דיווח לאפוטרופוס הכללי, ולפיקוח של האפוטרופוס הכללי.

 

בשורה התחתונה: הליך מינוי אפוטרופוס נעשה מול בית המשפט. מדובר בהליך לא קצר, הכרוך בתצהיר, הסכמות בכתב של המעגל המשפחתי הקרוב, תשלום אגרה, חובת דיווח ואי וודאות מראש.

 

ייפוי כוח מתמשך: מיופה כוח נבחר מראש על ידי הממנה עצמו, התהליך נעשה בשליטת הממנה באמצעות עורך דין המוסמך לערוך מסמך ייפוי כוח מתמשך. ההליך אינו דורש את מעורבותה של ערכאה משפטית. למעט שכ"ט חד פעמי לעורך הדין, אין כל דרישה לתשלומי אגרה, או תשלומים אחרים. ביטול המינוי יכול אף הוא להיעשות על ידי הממנה, באמצעות הודעה בכתב למיופה הכוח.

 

בשורה התחתונה: הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך מתבצע במועד שהממנה בוחר לפי נוחותו, במשרדו של עורך הדין המוסמך לביצוע ועריכת המסמך. לא נדרש תשלום אגרה, אין צורך בהסכמת קרובי משפחה, אלא רק בהסכמת מיופי הכוח שמתמנים. הכל מוכן מראש למקרה הצורך בלי מעורבות של בית המשפט וההכנסה לתוקף היא פרוצדורה קצרה ויעילה.

 

יתרונות ברורים ומשמעותיים

לסיכום, ניתן לראות כי לייפוי כוח מתמשך יש יתרונות מובהקים בכל אספקט. המסמך המשפטי הזה מאפשר לכל אדם, מעל גיל 18, לקבוע, בעודו צלול ומתפקד ולהחליט מי ידאג לו ומי יקבל עבורו החלטות, אם חלילה יהיה בעתיד בלתי כשיר, כשהבחירה נעשית באורח חופשי ומתחשב בחירות האדם. הכוח הוא בידי הממנה בלבד, כאשר ההליך כולו שומר על עצמאותו, על חירותו ועל תכנון עתידו כפי שנראה לו נכון, עם בחירת מיופה כוח אותו הוא מכיר, עליו הוא סומך ויודע שיבצע את תפקידו בנאמנות.

 

מבני המשפחה נמנעים עימותים מיותרים על רקע חילוקי דעות בכל הנוגע לאופן בו הם רוצים שהאדם יטופל, נחסך מהם הצורך לפנות לבית משפט ולשלם אגרה והם לא נדרשים לדווח לאפוטרופוס הכללי על כל החלטה ופעולה שבוצעה. הם פועלים בוודאות על פי הנחיות מקדימות שנתן הממנה בעודו צלול, ויודעים שבכך הם מגשימים את רצונו ושומרים על כבודו.

 

זהו הליך הפיך (כל עוד הממנה צלול הוא רשאי להתחרט, לבטל את ייפוי הכוח או לערוך חדש עם הוראות אחרות), שכל מטרתו היא לשמור על כבודו ורצונו של האדם. אין שלילה מוחלטת של כוחו המשפטי וכל המינוי נעשה תוך התחשבות בו, וברצונו.

 

עו"ד אביתר רגר, עורך דין ונוטריון. הוסמך בהכשרה הראשונה בישראל לערוך ולהחתים על ייפוי כוח מתמשך.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון