הודעות ועדכונים

פגרת קיץ , תשע"ט - 2019 ברשות האכיפה והגבייה תחול בין התאריכים 21/07/19 עד ה 05/9/19 .

27.06.2019

צוות מחוז חיפה

 
 

פגרת קיץ , תשע"ט - 2019 ברשות האכיפה והגבייה

תחול בין התאריכים 21/07/19 עד ה 05/9/19 .

השירותים שיינתנו בתקופת הפגרה יהיו בהתאם למפורסם בתקנות ההוצאה לפועל (פגרות)(תיקון) התשעה-2015

                                          למידע אודות הפגרה לחץ כאן

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון