בחינות הסמכה

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד מיוחד אפריל 2019

29.05.2019

מחלקת מתמחים

הוועדה הבוחנת בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, כב’ השופט גרשון גונטובניק, התכנסה ביום 27.5.19 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 30.4.19.
לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:

החלטת הוועדה הבוחנת בעררים – מועד מיוחד אפריל 2019

 

הוועדה הבוחנת בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, כב' השופט גרשון גונטובניק, התכנסה ביום 27.5.19 וקיימה דיון בעררים שהוגשו ביחס לבחינת ההסמכה שהתקיימה ביום 30.4.19.

לאחר בחינה מקיפה של כלל הטענות וההשגות שהועלו, החליטה הוועדה לקבל את העררים ביחס לשאלות הבאות:

 

בפרק ב' – דין דיוני:

שאלה 8 – נפסלה.

 

בפרק ג' – דין מהותי:

שאלה 13 – תשובות ב' ו-ג' הוכרו כתשובות נכונות נוספות.

 

החלטת הוועדה חלה על כלל הנבחנים, בין אם הגישו ערר על שאלות אלה ובין אם לא.

לא תשלח הודעה אישית לכל נבחן על תוצאות הערר שהגיש.

החלטת הוועדה הבוחנת הינה סופית והוועדה לא תדון בעררים חוזרים.

 

חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון