בחינות הסמכה

הנחיות להרשמה לבחינת הסמכה מועד קיץ 2019 עבור הנכשלים במועד המיוחד

12.05.2019

מועד אחרון להרשמה 3.6.19
נבחנים אשר נכשלו במועד המיוחד ומעוניינים להירשם למועד קיץ 2019 , יגישו טופס בקשה להרשמה בצירוף תשלום עבור בחינת הסמכה בסך
 
 520 ש"ח. ניתן לשלם באמצעות הפקדה לבנק הדואר , מס' חשבון  4454120 .
 
את הבקשה וקבלה על תשלום יש לשלוח במייל לכתובת  : zhanna.v@Israelbar.org.il
 
יש להגיש לא יאוחר מיום 3.6.19 . בקשה שתשלח לאחר מועד זה לא תטופל.
 
 
בברכה,
מחלקת בחינות הסמכה
חיפוש עו"ד :
משפחה
תחום עיסוק
אפליקציית
ספר עורכי הדין עכשיו להורדה לסמארטפון